Zaldaks Şurup

Endikasyon Bilgisi :

İlacın etken maddesi Parasetamol‘ dur. ZALDAKS 120 MG/5 ML Şurup, ağrı kesici ve ateş düşürücü bir ilaçtır. Süt çocukları ve küçük çocuklarda, soğuk algınlığı veya gribal enfeksiyonlar, orta kulak iltihabı, bademcik iltihabı-tonsillit, yutak iltihabı-farenjit, sinüzit, nezle, akut bronşit, akciğer iltihabı-pnömoni  gibi solunum yolu enfeksiyonları eşliğinde görülen ağrı ve ateş duruMLarında enfeksiyona karşı kullanılan diğer ilaçların yanında ağrı kesici ve düşürücü olarak kullanılır, ayrıca ZALDAKSdiş çıkarma döneminde ve aşı sonrası görülen yüksek ateşin düşürülmesi ve ağrının giderilmesinde kullanılır.  Kullanımı bebekler ve çocuklar içindir.

 

ZALDAKS 120 MG/5 ML Şurup Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez.
 2. ZALDAKS, bebekler ve çocuklarda  soğuk algınlığı veya gribal enfeksiyona bağlı ağrı ve ateşin giderilmesinde ayrıca , diş çıkarma dönemi ve aşı sonrası görülen ağrı ve yüksek ateş duruMLarında kullanılır.
 3. Parasetamol içeren başka bir  ilaç veya diğer ağrı kesicilerle birlikte kullanmayınız.
 4. —3 aylıktan küçük bebeklerde doktor tavsiyesine göre kullanılmalıdır.
 5. Doktor tavsiyesi olmadan 3-5 günden fazla kullanmayınız. Uzun süreli kullanımdan kaçınılmalıdır.
 6. •3-5 gün içerisinde ağrı veya ateşin azalmaması ya da yeni rahatsızlık belirtilerinin ortaya çıkması halinde ilacın kullanımını kesip, doktorunuza başvurunuz.
 7. Eğer çocuğunuzun şiddetli karaciğer veya böbrek yetmezliği varsa ya da vücut ağırlığı 4 kg dan düşükse veya  herhangi bir akciğer hastalığı, kalp hastalığı ya da anemisi (kansızlık) varsa; doktorunuza danışmadan kullanmayınız.
 8. Hamilelik ve emzirme döneMLerinde doktor tavsiyesi ile kullanılabilir.

 

ZALDAKS 120 MG/5 ML Şurup’un Kullanım Şekli :

 1. Doktorunuz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince mutlaka doktorunuzun direktiflerine uyunuz. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz yönde etkiler, sağlığınıza zarar verir.
 2. İlacınızı her kullanımdan önce hafifçe çalkalayınız. Doğru dozda aldığınızdan emin olmak için  ölçekli kaşık ile alınız. Yemek kaşığı kullanmayınız. Tercihen yemek öncesi veya yemek sonrası alınabilir.
 3. —2. aydan sonra, aşı sonrası ateş görülen bebeklerde 4-6 saat ara ile 1/2  (yarım) ölçek doz kullanılabilir.
 4. —3 ila 6 ay arası bebeklere 4-6 saat ara ile  1/2  (yarım) ölçek ;
 5. —6 ila 24 ay arası bebeklere 4-6 saat ara ile  1 ölçek ;
 6. —2 ila  4 yaş arası çocuklara 4-6 saat ara ile 1 + 1/2 (yarım) ölçek ;
 7. —4 ila 6 yaş arası çocuklara 4-6 saat ara ile 2 ölçek önerilir.
 8. Önerilen dozlar 24 saat içerisinde en fazla 4 kez kullanılabilir.

 

İlacın Olası Yan Etkileri

 1. Karın ağrısı , nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde , dudaklarda , dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda acilen doktorunuzu bilgilendiriniz.
 2. Bulantı, kusma, hazımsızlık, gaz, karın ağrısı, baş ağrısı, baş dönmesi, uyku hali, üst solunum yolu hastalık belirtileri, yüz ödemi  yaygın görülen yan etkilerdir.

 

İlaç Etken Maddesi:  Parasetamol
İlaç Marka İsmi: ZALDAKS 120 MG/5 ML Şurup

ZALDAKS 120 MG/5 ML Şurup (ilaç prospektüsü, nedir ne için kullanılır, nasıl kullanılır, kullanmadan önce dikkat edilmesi hususlar, yan etkileri)

ZALDAKS 120 MG/5 ML Şurup
Ağızdan alınır.
Etkin madde: Bir ölçek (5 ML), 120 MG parasetamol içerir.
1. ZALDAKS nedir ve ne için kullanılır?
ZALDAKS (çözelti, katı-sıvı karışımı) şeklinde, parasetamol içeren, ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak etki gösteren bir ilaçtır. 150 ML’lik şişede sunulmaktadır.
ZALDAKS ‘ ın  etkin maddesi olan Parasetamol, beyindeki ısı düzenleyici merkezi etkileyerek ateşi düşürür ve ağrı eşiğini yükselterek ağrı kesici etki yapar. ZALDAKS çocuklarda, hafif ve orta şiddetli ağrılar ile ateşin semptomatik (hastalığı tedavi edici değil, belirtilerini giderici) tedavisinde kullanılır.
2. ZALDAKS ‘ ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
ZALDAKS ‘ ı aşağıdaki duruMLarda KULLANMAYINIZ
Eğer çocuğunuzda:
– Parasetamole veya şurup içeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık varsa
– Hepatit, siroz, sarılık gibi bir karaciğer hastalığı
– İlerlemis bobrek yetmezliği
– Asetil salisilik aside karşı aşırı duyarlılık varsa
– Glikoz-6-fosfatdehidrogenaz enzim(G6PD) eksikliği adlı kan hastalığı varsa.
– Parasetamol içeren başka bir ilaç kullanımı
– İlerlemiş akciğer hastalığı varsa.
– Kalp hastalığı varsa
ZALDAKS ‘ ı aşağıdaki duruMLarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer;
 Anemi (kansızlık) varsa,
 Akciğer hastalığı varsa,
 Karaciğer veya böbrek işlevlerinde bozukluk varsa,
 Parasetamol içeren başka bir ilaç kullanıyorsa,
 Vücut ağırlığı 4 kg’dan az ise ya da erken doğmuş (37 haftadan önce) ise,
 Daha önce çocuğunuzda bazı şekerlere karşı intolerans (dayanıksızlık) olduğu söylenmişse,
 Kalıtsal Gilbert Hastalığı olduğu söylenmişse,
 Propantelin ve metoklopramid gibi mide boşalmasını yavaşlatan ilaçlar ve metoklopramid gibi mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar, bir antibiyotik olan kloramfenikol, AIDS tedavisinde kullanılan azidotimidin, kanın pıhtılaşmasını önleyen (antikoagülan) varfarin veya kumarin türevlerini kullanıyorsanız,
 Merkezi sinir sisteminin çalışmasını yavaşlatan bazı ilaçlar (hipnotikler) ve epilepsi (sara hastalığı) tedavisinde kullanılan (antiepileptik) ilaçlar (glutetimid, fenobarbital, fenitoin, karbamazepin, vb.) veya bir antibiyotik olan rifampisin gibi ilaçlar kullanıyorsanız,
 Sarı kantaron (St John’s Wort / Hypericum perforatum)içerikli ilaçlar kullanıyorsanız,
 Yüksek kolesterol tedavisinde kullanılan kolestiramin içerikli ilaçlar kullanıyorsanız,
 Radyoterapi veya kemoterapi alan hastalarda bulantı ve kusmanın önlenmesi amacıyla tropisetron ve granisetron içerikli ilaçlar kullanıyorsanız,
 Deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu görüldüğü takdirde.3-5 gün içinde yeni semptoMLarın (belirtilerin) oluşması ya da ağrının ve/veya ateşin azalmaması halinde, çocuğunuzda parasetamol kullanmaya son verip doktora danışınız.
ZALDAKS, akut (kısa süreli) yüksek dozda alındığında ciddi karaciğer toksisitesine (zehirlenmesine) neden olur. Erişkinlerde kronik (uzun süreli ve tekrarlayarak) günlük dozlarda alındığında karaciğer hasarına neden olabilir. Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
ZALDAKS‘ ın yiyecek ve içecek ile kullanılması
Alkolle veya alkol içeren yiyecek, ilaç vb. ile birlikte kullanıldığında karaciğer üzerine zararlı etki gösterme riski artabilir.
Besinler par
asetamolün bağırsaktan emilimini azaltabilir. İlacın yüksek miktarda karbonhidrat (un, şeker) içeren besinlerle birlikte alınması etkinliğini azaltabilir.
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Parasetamolün hamilelikte kullanım güvenliliği ile ilgili zararlı etkiler bildirilmemekle beraber bu dönemde yine de hekim önerisi ile kullanılır.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Parasetamolün emziren anne tarafından tedavi edici dozlarda alınması bebek üzerinde bir riskoluşturmaz.  Parasetamol az da olsa süte geçtiği için emzirme döneminde hekim önerisi ile kullanabilir.
Araç ve makine kullanımı
Araç ve makine kullanma üzerine herhangi bir etki göstermesi beklenmez.
ZALDAKS‘ ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında öneMLi bilgiler
Eğer daha önceden çocuğunuzda bazı şekerlere karşı dayanıksızlık (intolerans) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü çocuğunuza vermeden önce doktorunuzla temasa geçiniz. Aşırı duyarlılık (alerjik) tepkilerine (reaksiyonlarına) (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir. İçeriğinde bulunan karmoizin alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.
Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı
Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında ZALDAKS‘ ın etkisi değişebilir. Çocuğunuz aşağıdaki ilaçları kullanıyorsa lütfen doktorunuza söyleyiniz:
 Mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (Örn: Propantelin vb.)
 Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar (Örn: Metoklopramid gibi)
 Karaciğer enziMLerini uyaran ilaçlar (Örn: Bazı uyku ilaçları, sara hastalığında kullanılan bazı ilaçlar gibi)
 Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol
 Varfarin ve kumarin türevi antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar)
 Zidovudin (Çocuk ve erişkinlerde görülen HIV enfeksiyonlarının (AIDS) tedavi ve önlenmesinde kullanılan bir ilaç)
 Domperidon (bulantı-kusma tedavisinde kullanılır)
 Sarı kantaron (St John’s Wort / Hypericum perforatum)içerikli ilaçlar
 Kolestiramin içerikli ilaçlar (yüksek kolesterol tedavisinde kullanılır)
 Tropisetron ve granistron içerikli ilaçlar (radyoterapi ve/veya kemoterapi alan hastalarda bulantı ve kusmanın önlenmesi amacıyla kullanılır)
 Diğer ağrı kesicilerle birlikte kullanım
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3. ZALDAKS nasıl kullanılır?
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
1-6 yaşa kadar: 5-10 ML (1-2 ölçek; 120-240 MG parasetamol)
3 ay-1 yaşa kadar: 2.5-5 ML (yarım-1 ölçek) (60-120 MG parasetamol).
3 ayın altındaki bebekler: 2. aydan sonra aşı sonrası ateş görülen bebeklere 2.5 ML (yarım ölçek)’lik bir doz uygundur. İki ayın altındaki bebeklerde kullanılmamalıdır.
Bu dozlar, her doz arasında 4 saat veya daha uzun aralık bırakılarak günde 4 kez tekrarlanabilir.
En fazla günde 10-15 MG/kg bölünmüş dozlar halinde 60MG/kg kullanılır. Hekim önerisi olmadan 3 ardışık (üstüste) günden daha uzun kullanmayınız.Alkol alan kişilerde karaciğer toksisitesi (zehirlenmesi) sebebiyle günlük alınan parasetamol dozunun 2 gramı aşmaması gerekir.
Yaş Doz
3 aydan küçük Yarım ölçek (2.5 ML)
3 ay-1 yaş arasında Yarım-1 ölçek (2.5 – 5 ML)
1-6 yaş arasında 1-2 ölçek(5-10 ML)
Uygulama yolu ve metodu:
Ağızdan alınır. ZALDAKS‘ ın koyu kıvamı ilacın kaşıktan dökülmesini önler ve daha kolay uygulanmasını sağlar.
Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı: Bkz: Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar
Yaşlılarda kullanımı:
Özel kullanım duruMLarı:
Karaciğer ve böbrek yetmezliğiniz varsa ZALDAKS‘ ı kullanmayınız. Eğer ZALDAKS‘ ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden fazla ZALDAKS kullandıysanız:
Doz aşımı durumunda solgunluk, iştahsızlık, bulantı ve kusma, görülen başlıca belirtileridir, ancak bazı duruMLarda saatlerce belirti vermeyebilir. Bu nedenle aşırı doz ya da yanlışlıkla ilaç alınması durumunda hemen doktorunuza bildiriniz ya da bir hastaneye başvurunuz. Kısasürede (akut) yüksek doz alındığında karaciğer hasarına yol açabilir. ZALDAKS‘ aşırı dozajı hemen tedavi edilmelidir. ZALDAKS‘  dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
ZALDAKS‘ ı kullanmayı unutursanız
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
ZALDAKS ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler
İlacınızı doktorunuzun söylediği süre zarfınca kullanın. Doktor önerisine uygun biçimde kullanıldığı takdirde herhangi bir olumsuz etki göstermesi beklenmez.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi, ZALDAKS‘ ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde istenmeyen etkiler olabilir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:
Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla
görülebilir.
Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.
Aşağıdakilerden biri olursa ZALDAKS‘ ı kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
Deri döküntüsü, kaşıntı, egzama, alerjik (aşırı duyarlılıkla ilgili) ödem, yüzde, dilde ve boğazda şişlik (anjiyoödem), yaygın akıntılı döküntüler (akut generalize eksantematözpüstülozis), deride haşlanma görünümüne benzeyen belirtiler (toksik epidermal nekroliz), el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan aşırı duyarlılık (eritema multiforme).
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ZALDAKS‘ a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Çok yaygın görülen yan etkiler
 Karaciğer enziMLeri (ALT ) üst sınırın üstünde
Yaygın görülen yan etkiler
 Enfeksiyon (iltihap oluşturan mikrobik hastalık)
 Baş ağrısı
 Baş dönmesi
 Uyuklama
 Uyuşma (Parestezi)
 Üst solunum yolu enfeksiyonu
 Bulantı
 İshal (diyare)
 Hazımsızlık, sindirim bozukluğu (dispepsi)
 Gaza bağlı mide-bağırsakta şişkinlik (flatulans)
 Karın ağrısı
 Kabızlık (konstipasyon)
 Kusma
 Karaciğer enziMLeri (ALT) üst sınırın 1.5 katı
 Yüz ödemi
 Post-ekstraksiyon kanaması (diş çekimi sonrası kanama)
Yaygın olmayan yan etkiler
 Denge bozukluğu
 Mide ve bağırsakta kanamalar (gastrointestinal kanama)
 Periferik ödem (el ve ayak bileği gibi yerlerde ödem)
 Post-tonsillektomi kanaması (bademcik ameliyatı sonrası kanama)
Seyrek görülen yan etkiler
 Deri döküntüsü
 Kurdeşen (ürtiker) kaşıntısı

 Yaygın akıntılı döküntüler (akut generalize eksantematöz püstülozis)
 Deride haşlanma görünümüne benzeyen belirtiler (toksik epidermal nekroliz)
 El, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan aşırı duyarlılık (eritema multiforme)
 Alerjik ödem
 Yüzde, dilde ve boğazda şişlik (anjiyoödem)
 Genellikle grip benzeri belirtilerle başlayan ve ardından sonuç olarak cildin üst katmanının ölerek dökülmesine neden olan cilde yayılan ağrılı kırmızı veya morumsu kızarıklıklar ve içi sıvı dolu kabarcıklar oluşması (Stevens-Johnson sendromu)
 Ciltte lekeler (kızarıklık) ve şekilli lezyonların ateşli ya da ateşsiz olarak görülmesi
(erupsiyon)
Çok seyrek görülen yan etkiler
 Agranulositoz (vücutta ani ve sık gelişebilen tehlikeli bir lökopeni (akyuvar sayısının azalması)
 Trombositopeni (kan pulcuğu (pıhtılaşmada görev alan kan hücrelerinde azalma))
 Purpura (iğne başı şeklinde kırmızı morarmalar)
 Ateş
 Asteni (kronik yorgunluk)
Sıklığı bilinmeyen yan etkiler
 Bronkospazm (akciğerde nefes darlığına yol açacak astım benzeri belirtiler)
 Anafilaktik şok (El, ayak, yüz ve dudakların şişmesi ya da özellikle boğazda nefes darlığına yol açacak şekilde şişmesi)
 Alerji testi pozitif
 İmmun trombositopeni (kan pulcuğu (pıhtılaşmada görev alan kan hücreleri) sayısında azalma)
 Parasetamolün terapötik dozlarını takiben nefrotoksik etkileri yaygın değildir. Uzun süreli uygulamada papiller nekroz bildirilmiştir.
Eğer burada bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
5. ZALDAKS’ ın saklanması
ZALDAKS‘ ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25° C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Kullanmadan önce çok iyi çalkalayınız. ZALDAKS sulandırılmadan kullanılır.
Son kullanma tarihiyle uyuMLu olarak kullanınız. Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra ZALDAKS‘ ı kullanmayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ZALDAKS‘ ı kullanmayınız. Kullanılmamış çözeltiler veya atıklar lokal prosedürler doğrultusunda atılmalıdır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>