XERATEC 100 MG/5 ML IV enjeksiyonluk çözelti 5 ampül

XERATEC’in Endikasyon Bilgisi :

XERATEC 100 MG/5 ML IV enjeksiyonluk çözelti‘nin etken maddesi Ferri Hidroksit Sakkaroz‘dur. Her ampulde (5 ML) 100 MG (20 MG/ML) elementer demire eşdeğer 2700 MG demir hidroksit sükroz bulunmaktadır. XERATEC IV enjeksiyonluk çözelti, demir yetmezliğine bağlı kansızlık duruMLarında damar içine uygulanmak üzere geliştirilmiştir. Her kutuda 5 ampul XERATEC mevcuttur. XERATEC‘in etken maddesi olan demir, kanda oksijen taşınması için gerekli olan bir maddedir. Demir, kan hücreleri içinde hemoglobin adlı bir maddenin yapısında bulunur ve oksijen taşımakla görevlidir. XERATEC aşağıda sıralanan rahatsızlıkların varlığında kullanılmaktadır:

 1. Ağız yoluyla kullanılan demir tedavisini tolere edemeyen demir eksikliğine bağlı kansızlık;
 2. Total veya subtotal gastrektomili (midenin tamamının veya bir kısmının ameliyat ile alınması) hastalarda gelişen demir eksikliğine bağlı kansızlık;
 3. Hızlı bir şekilde demir sağlanması için klinik ihtiyacın olduğu haller;
 4. Aktif gastrointestinal kanaması olan hastalarda gelişen demir eksikliğine bağlı kansızlık duruMLarında ve;
 5. Kronik böbrek yetmezliği nedeniyle hemodiyaliz tedavisi uygulanan eritropoetin (EPO) kullanan hastalarda Hgb<10 g/dL olması durumunda başlanır ve Hgb>11.5 g/dL veya ferritin >500 ng/dL oluncaya kadar XERATEC uygulanır.

 

XERATEC 100 MG/5 ML IV enjeksiyonluk çözelti ‘ nin Kullanım Şekli

 1. XERATEC , yalnızca damar içi yoldan uygulanması gereken bir ilaçtır.
 2. XERATEC yalnızca konusunda deneyiMLi sağlık uzmanları tarafından, yeterli teknik donanıma sahip merkezlerde uygulanma yapılmalıdır.  Erişkinlerde; 1-2 ampul (100-200 MG demir) XERATEC, haftada 1-3 kez şeklinde kullanılır.
 3. Hemodiyaliz hastalarında toplam doz, 10 dozda uygulanacak şekilde 1000 MG’dır. Gerektiğinde önerilen doz tekrarlanabilir. Doz uygulama sıklığı haftada 3 kereden fazla olmamalıdır. XERATEC kullanılması esnasında ve her bir uygulamayı takiben, aşırı hassasiyet reaksiyonlarının bulguları ve belirtileri açısından hastalar dikkatlice takip edilmelidir. Her XERATEC enjeksiyonunu takiben hasta en az yarım saat boyunca yan etkiler açısından  izlenmelidir.
 4. Doktorunuz sizin için en uygun XERATEC dozunu  belirleyecek ve damar içi yoldan uygulayacaktır.
  6 yaş altı çocuklarda demir içeren ürünlerin yanlışlıkla alınması, yutulması fatal(ölümcül) zehirlenmelere sebebiyet verir. Bundan dolayı  bu tür ilaçları çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız. XERATEC aşırı dozda alındığında hekiMLe ya da zehir danışmayla acilen irtibata geçilmelidir.

 

XERATEC 100 MG/5 ML IV enjeksiyonluk çözelti Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. XERATEC’in içindeki etken maddeye  ya da yardımcı maddelerden herhangi birisine veya damar içine uygulanan diğer  demir ilaçlarına karşı hassasiyetiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmemektedir.
 2. Vücudunuzda aşırı demir yüklenmesi söz konusuysa; kansızlığınız demir eksikliğine bağlı değilse veya astım, ekzema gibi alerjik rahatsızlığınız var ise ya da hamileyseniz ve ilk üçüncü ayında iseniz XERATEC’i kullanmamalısınız.
 3. Damar içine uygulanan demir ilaçları ciddi ve potansiyel (anafilaktik/anafilaktoid reaksiyonları içeren) aşırı duyarlılık reaksiyonlarına neden olabilir. Parenteral demir komplekslerinin önceden sorunsuz seyreden dozlarından sonra da aşırı hassasiyet reaksiyonları gözlenmiştir. XERATEC kullandıktan sonra nadiren de olsa bayılma, tansiyon düşmesi, solunum sıkıntısı, havale gibi hayatı tehdit edebilen alerjik vakalar ortaya çıkabilir. Bu tür vakalar demir içeren pek çok ilacın damar içi uygulanması esnasında gözlenmektedir. Bu nedenle damar içine XERATEC kullanımı esnasında da bir tedbir olarak acil yaşam desteği için gerekli donanıMLar hazır hale getirilmelidir.
 4. Vücuttan demir atılımı sınırlı olduğundan ve dokulardaki demir fazlalığı tehlikeli olabileceğinden, XERATEC uygulanan hastalarda, düzenli olarak kan tetkiklerinin (hemoglobin, hematokrit, serum ferritin ve transferrin saturasyonu) yapılması gereklidir. Aşırı demir yüklenmesi şüphesi olan tüm hastalarda XERATEC ilaçla demir tedavisi durdurulmalıdır.
 5. Ağır astım, egzema veya diğer atopik alerji öyküsü ile ilaç alerjisi olduğu bilinen hastalarda risk artmaktadır. İmmün sistem hastalıkları ya da enfeksiyon duruMLarında (örn. sistemik lupus eritematozus, romatoid artrit) parenteral demir komplekslerine karşı aşırı duyarlılık reaksiyonlarında da artış olmaktadır.
 6. XERATEC’in istenmeyen yan etkilerinin meydana gelme ihtimalini en aza indirmek için XERATEC tavsiye edildiği dozda uygulanmalıdır.
 7. XERATEC yalnızca  anafilaktik reaksiyonları acilen değerlendirme ve yönetme eğitimi almış personelin varlığında, tüm resüsitasyon araçlarının sağlandığı yerlerde uygulanmalıdır. Her XERATEC enjeksiyonunu takiben hasta en az 30 dakika boyunca yan etkiler açısından gözleMLenmelidir. Uygulama esnasında aşırı hassasiyet reaksiyonları veya uyumsuzluk belirtileri meydana gelirse tedavi hemen kesilmelidir. Akut anafilaktik/anafilaktoid reaksiyonları yönetmek için, kalpsolunum canlandırma araçları ve 1:1000 enjektabl adrenalin çözeltisini de içeren malzemeler hazır bulundurulmalıdır. İhtiyaç halinde,  antihistaminikler veya kortikosteroidler ek tedavi olarak tercih edilmelidir.
 8. Hamilelik döneminde XERATEC  kullanımı: Gebeliğin ilk üçüncü ayında XERATEC kullanılmamalıdır. Gebeliğin 4. ayından itibaren kullanılabilir. Hamileliğinin dördüncü ayından sonra kansızlık tespit edilen birçok gebede XERATEC  uygulanmıştır. Ancak  gebe kadınlarda yeterli ve kontrollü çalışmalar bulunmamaktadır. XERATEC, gebe kadınlara verilirken özen gösterilmelidir.
 9. Emzirme döneminde XERATEC kullanımı: XERATEC’in içindeki demirin anne sütüne geçip geçmediği ve eğer geçiyorsa bu demirin bebekteki etkilerine ait bilgiler mevcut değildir. Bundan dolayı XERATEC emziren anneye sağlayacağı yarar ile bebeğe olabilecek etkiler değerlendirilerek kullanılmalıdır.
 10. Damar içi yolla XERATEC  kullananlarda nadiren baş dönmesi, kafa karışıklığı ya da serseMLik
  gibi belirtiler gelişebilir. Bu belirtiler geçinceye kadar araç ya da makine kullanmayınız.
 11. XERATEC her 5ML’sinde 1 mmol (23 MG)’dan daha az sodyum içerir; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.
 12. Ağız yolundan alınan demirin bağırsaklardan emilimini azaltabileceği için XERATEC oral demir ilaçları ile birlikte kullanılmamalıdır. Ağız yolundan alınan demir tedavisine son XERATEC dozundan en az 5 gün sonra başlanmalıdır.
 13. Levotroksin içeren ilaçların XERATEC ile eşzamanlı kullanıldığında emilimi bozulduğundan, iki ilacın en az 4 saatlik bir ara verilerek alınması gerekmektedir.

 

XERATEC 100 MG/5 ML IV enjeksiyonluk çözelti’nin yan etkileri

 1. Uygulama sırasında geçici tat bozuklukları (özellikle metalik tat) XERATEC’in yaygın görülen yan etkileridir.
 2. Tansiyon düşüklüğü,  çarpıntı, ateş ve titreme, baş ağrısı, serseMLik hissi, nefes almada zorluk, kas krampları, kas ağrısı, bulantı, ishal, deri döküntüleri XERATEC’in  yaygın olmayan yan etkileridir.
 3. Enjeksiyon bölgesinde ağrı, kaşıntı ve şişme XERATEC’in seyrek yan etkileridir.
 4. Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayıveya nefes al
  mayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde; XERATEC uygulanması durdurulmalıdır. Bu şikayetler XERATEC’e alerjiniz olduğunun işaretidir ve acilen hekiminizi aramalısınız.

XERATEC 100 MG/5 ML IV enjeksiyonluk çözelti ‘nin saklanması

XERATEC’i, 25°C altında oda sıcaklığında ve kuru bir yerde ışıktan koruyarak saklayınız. Dondurmayınız.

Etken madde:Ferri Hidroksit Sakkaroz
İlaç Marka İsmi : XERATEC 100 MG/5 ML IV enjeksiyonluk çözelti 5 ampül

Ruhsat sahibi:
MS Pharma İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Ulaş OSB Mah. Dı00 Cad. No:28/ı Ergene 2 OSB
Ergene/TEKİRDAĞ
Tel : (0282) 655 55 05
Fax+90 282 655 55 32

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>