XAGRILYN 0,5 MG Sert Kapsül

Endikasyon Bilgisi :

İlacın etken maddesi Anagrelid‘tir. XAGRİLYN 0,5 MG Sert Kapsül, kandaki pıhtılaşmada öneMLi bir rolü olan trombosit sayısının azalmasını sağlayarak, kalıtsal trombositemi hastalığının (kanda trombosit miktarının aşırı çoğalması) tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. XAGRİLYN, hidroksiüre ve aspirin tedavisine yanıt vermeyen, venöz trombozu (toplardamarlarda kan pıhtısı oluşması) olan veya hidroksiüre kullanımı sonrası tolere edilemeyecek derecede kansızlık ve/veya lökopeni (kanda akyuvar sayısının azalması) gelişen yüksek vasküler riskli esansiyel trombositemi (sebebi belli olmadan kan pulcukları miktarının aşırı artmasıdır, yüksek derecede damar hastalığı riski bulunur) tedavisinde kullanılmaktadır. XAGRİLYN ayrıca, miyeloproliferatif hastalıklar (kemik iliği hastalıkları) seyrinde gelişen trombositoz (kanda trombosit miktarının yükselmesi) tedavisinde, yukarıdaki koşullarda  hidroksiüre ile yanıt elde edilemezse kullanılabilir.

 

XAGRILYN 0,5 MG Sert Kapsül Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. Anagrelide ya da ilaçta bulunan diğer içeriklerden herhangi birisine karşı alerjik iseniz. XAGRİLYN almanız önerilmemektedir. Alerjik reaksiyon belirtileri kızarıklık, kaşınma, yüzde, dudaklarda şişme ya da nefes
  darlığı olabilir.
 2. Orta ya da ciddi düzeyde karaciğer, böbrek probleminiz varsa, XAGRİLYN ilacı kullanmayınız.
 3. Eğer kalp hastalığınız varsa ya da olduğunu düşünüyorsanız; uzatılmış QT aralığı ile doğmuşsanız ya da aile geçmişinizde varsa (EKG’de, kalp akım grafiğinde görülür) ya da normal dışı EKG değişikliklerine sebep olabilecek diğer ilaçlardan kullanıyorsanız ya da düşük düzeyde elektrolite sahipseniz, örneğin
  potasyum, magnezyum ya da kalsiyum; böbrek ya da karaciğer probleminiz varsa XAGRİLYN almadan önce hekiminize danışın.
 4. Asetilsalisilik asit (aspirin olarak da bilinen, ağrı kesici ve ateş düşürücü, ayrıca kan pıhtılaşmasını önleyen birçok ilaçta kullanılan bir madde) ile birlikte alımında, majör hemoraj (kanama) riskinde artış olur.
 5. XAGRİLYN’in çocuklar ve ergenlerde kullanımı üzerine yeterli veri yoktur, bu yüzden bu ilaç dikkatle kullanılmalıdır.
 6. Hamile kadınlar XAGRİLYN kullanmamalıdır. Hamile kalma ihtimali olan kadınların, XAGRİLYN kullanırken etkin doğum kontrol yönteMLerini kullanması gerekmektedir. Eğer bu ilacı alırken yoğun ishal yaşıyorsanız, bu
  durum doğum kontrol ilacının etkisini azaltabilir ve kondom kullanımı gibi ek bir doğum kontrol yöntemi daha önerilir. Doğum kontrol yönteMLeri ile ilgili bilgiye ihtiyacınız varsa hekiminize sorunuz..
 7. Emziriyorsanız ya da bebeğinizi emzirmeyi düşünüyorsanız hekiminize danışınız. Emzirirken XAGRİLYN kullanılmamalıdır. XAGRİLYN kullanırken emzirmeyi kesmelisiniz.
 8. XAGRİLYN kullanan bazı hastalarda baş dönmesi raporlanmıştır. Eğer baş dönmesi yaşıyorsanız araç ve makine kullanmayınız.
 9. Hekim tarafından karar verilinceye kadar XAGRİLYN ile tedaviyi bırakmayınız. XAGRİLYN sürekli kullanılması halinde etkilidir. hekiminizle görüşmeden ilacın kullanılmasına hiçbir şekilde ara verilmemelidir.

 

XAGRILYN 0,5 MG Sert Kapsül’ün Kullanım Şekli :

 1. XAGRİLYN’i her zaman hekiminizin önerdiği şekilde alınız. Tedavi süresince lütfen hekimin direktiflerine uyunuz.
 2. Alınması gereken XAGRİLYN miktarı kişiden kişiye değişebilir, bu sizin durumunuza
  bağlıdır. Doktorunuz sizin için en uygun miktarı reçeteleyecektir. Hekimin size önerdiğinden daha fazla miktarda ilaç almayınız.
 3. Genellikle XAGRİLYN başlangıç dozu 1 MG’dır. Bu doz en azından bir hafta, günde iki defa 0,5 MG kapsül alınarak sağlanır. Bu zamandan sonra, doktorunuz size en uygun olan ve durumunuza en iyi şekilde etki edebilecek doz için kapsül sayınızı artırabilir ya da azaltabilir. İlacınızın etkin bir şekilde çalıştığını ve böbrek ve karaciğerinizde sorun olmadığını görmek için doktorunuz belirli aralıklarla sizden kan testi isteyecektir.
 4. Kapsülleri bütün halinde bir bardak su ile yutunuz. Kapsülleri kırmayınız ya da sıvı içinde içeriğini seyreltmeyiniz. XAGRİLYN kapsülü bir gıda ile beraber ya da yemek yedikten sonra (tok) veya aç karna alabilirsiniz. En doğrusu kapsülleri her gün aynı saatte almaktır.
 5. Anagrelidin çocuklarda ve ergenlerde kullanımına dair deneyim oldukça kısıtlıdır. Anagrelid bu hasta grubunda dikkatle kullanılmalıdır.
 6. Yaşlı hastalarda özel bir dozaj önerisi yoktur. Ancak, beklendiği üzere bu yaş grubundaki hastalarda, ciddi yan etkilerin görülme sıklığı iki katı gözlenmiştir (temel olarak kalple ilgili yan etkiler).
 7. Anagrelid tedavisine başlamadan önce hafif karaciğer yetmezliği olan hastalarda doktorunuz bu ilacı kullanıp kullanamayacağınızı değerlendirecektir. Karaciğer fonksiyonu değerlerinde (transaminazlar)yükselmeler olan hastalarda önerilmemektedir (normal üst sınırın 5 katından fazla).
 8. Böbrek rahatsızlığı olan hastalarda tedaviye başlanmadan önce doktorunuz tarafından XAGRİLYN ilacı kullanıp kullanamayacağınız değerlendirilecektir.
 9. Doktorunuz tarafından karar verilinceye kadar XAGRİLYN ile tedaviyi bırakmayınız. XAGRİLYN sürekli kullanılması halinde etkilidir. Doktorunuzla görüşmeden ilacın kullanılmasına hiçbir şekilde ara verilmemelidir.

 

XAGRILYN 0,5 MG Sert Kapsül’ün diğer ilaçlarla etkileşiMLeri

—Kalp ritminizi etkileyebilecek ilaçlar, örneğin sotalol, amiodaron;
—Depresyon tedavisinde kullanılan fluvoksamin;
—Enfeksiyon tedavisinde kullanılan belirli tipte antibiyotikler, enoksasin gibi;
—Ciddi düzeyde astım ve nefes alma probleMLeri tedavisinde kullanılan teofilin;
—Kalp rahatsızlıkları tedavisinde kullanılan ilaçlar, örneğin milrinon, enoksimon, amrinon, olprinon ve silostazol;
—Asetilsalisilik asit (aspirin olarak da bilinen, ağrı kesici ve ateş düşürücü aynı zamanda kan pıhtılaşmasını önleyen birçok ilaçta bulunan madde);
—Kandaki trombositleri etkileyen duruMLarın tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar, örneğin klopidogrel;
—Midede üretilen asit miktarını azaltmak için kullanılan omeprazol;
Yukarıdaki ilaçlardan herhangi birisini alıyorsanız XAGRİLYN tedavisi başlamadan önce hekiminize mutlaka bildiriniz:
—Doğum kontrol ilaçları: Eğer XAGRİLYN alırken yoğun ishal yaşıyorsanız, bu doğum kontrol ilacının etkisini azaltabilir ve ek bir doğum kontrol yöntemi daha önerilir (örneğin kondom). Kullandığınız doğum kontrol ilacının kullanma talimatına bakınız. Birlikte alındığında XAGRİLYN ya da bu ilaçlar uygun etki göstermeyebilir.

İlacın Olası Yan Etkileri

 1. XAGRİLYN’in çok yaygın yan etkileri: Baş ağrısı
 2. XAGRİLYN’in yaygın yan etkileri: baş dönmesi, yorgunluk, hızlı kalp atışı, düzensiz ya da güçlü kalp atışı (palpitasyon), hasta hissetme (bulantı), ishal, karın ağrısı, gaz çıkarma, kusma, alyuvar sayısında düşüş (anemi), ödem ya da kaşıntı.
 3. XAGRİLYN’in yaygın olmayan yan etkileri: Zayıf hissetme, iyi hissetmeme, yüksek kan basıncı, düzensiz kalp atışı, bayılma, üşüme ya da ateş, hazımsızlık, iştah kaybı, kabızlık, morarma, kanama, şişlik (ödem), kilo kaybı, kas ağrısı, eklem ağrısı, sırt ağrısı, özellikle deride his azalması ya da kaybı veya uyuşukluk hissi, karıncalanma, uykusuzluk, depresyon, bilinç bulanıklığı, endişelilik, ağız kuruluğu, hafıza kaybı
  , nefessizlik, burun kanaması, ateşli ciddi akciğer enfeksiyonu, nefes darlığı, öksürük, balgam; saç kaybı, deride kaşıntı ya da renk kaybı, cinsel güçsüzlük, göğüs ağrısı, kan tombositlerinde düşüş, buna bağlı olarak kanama ve morarma riskinde artış
  (trombositopeni), kaciğerlerde sıvı birikimi ya da karaciğer enziMLerinde artış. Hekiminiz, karaciğer
  enziMLerinizdeki artışı gösterebilecek bir kan testi yapmak isteyebilir.
 4. XAGRİLYN’in seyrek yan etkileri: Dişeti kanaması, kilo artışı, ciddi göğüs ağrısı (anjina pektoris), kalp kası hastalığı (belirtiler şunları içerir: yorgunluk, göğüs ağrısı ve çarpıntı), kalp büyümesi, kalp çevresinde sıvı birikimi, koordinasyon kaybı, konuşmada güçlük, cilt kuruluğu, migren, görme bozukluğu ya da çift görme, kulak çınlaması, ayağa kalınca baş dönmesi (özellikle oturma ya da yatar pozisyondayken kalkışta), özellikle gece idrar yapma ihtiyacında artış, ağrı, grip benzeri belirtiler, uyku hali, kan damarlarında genişleme, kalın bağırsakta iltihaplanma (belirtiler şunları içerir: ishal (genellikle kan ve mukus ile), karın ağrısı, ateş), midede iltihaplanma (belirtiler şunları içerir: ağrı, mide bulantısı, kusma), akciğerde anormal yoğunluk alanı, böbrek problemi anlamına gelebilecek kan testlerinde kreatin seviyesinde artış.
 5. Aşağıdaki yan etkiler raporlanmıştır ancak ne sıklıkla gözlendiği bilinmemektedir:
  —Tehlikeli olabilecek, düzensiz kalp atışı (torsade de pointes),
  — Karaciğerde iltihaplanma, belirtiler şunları içerir: mide bulantısı, kusma, kaşınma, deri ve gözlerde sarılaşma, dışkı ve idrarda renk kaybı (hepatit),
  — Akciğerde iltihaplanma (belirtiler şunları içerir: ateş, öksürme, nefes almada zorluk, hırıltılı solunum; bu da akciğerlerde yaralanmaya sebep olur) (alerjik alveolit, interstisyel akciğer hastalığı, pnömoni dahil),
  — Böbrek iltihaplanması (tubulointersüsyel nefrit).

XAGRİLYN ilacı alırken aşağıdakilerden biri olursa, XAGRİLYN’i kullanmayı durdurunuz ve acilen hekiminizle ya da bir sağlık kuruluşunun acil kısmı ile iletişim kurunuz.
XAGRİLYN’i yaygın olmayan yan etkileri :
• Kalp yetmezliği (belirtiler şunları içerir: nefes darlığı, göğüs ağrısı, sıvı birikiminden kaynaklı bacaklarda şişme),
• Kalp atış ritminde ya da oranında ciddi problem (ventriküler taşikardi, supraventriküler taşikardi ya da atriyal fibrilasyon),
• Şiddetli karın ağrısı ve sırt ağrısına sebep olan pankreasta iltihaplanma (pankreatit),
• Kan kusma ya da kanlı veya siyah dışkı,
• Zayıflık, morarma, kanama ya da enfeksiyonlara sebep olabilecek kan hücrelerinde ciddi düşüş (pansitopeni),
• Akciğer yüksek tansiyonu (belirtiler şunları içerir: nefes darlığı, bacaklar ve ayak bileğinde şişme ve dudaklar ve deride mavimsi renk).
XAGRİLYN’i seyrek olarak görülebilecek yan etkileri :
• Böbrek yetmezliği (az ya da hiç idrar yapmadığınız),
• Kalp krizi
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu yan etkilerden herhangi birisini hissederseniz, acilen hekiminizi haberdar ediniz.

 

İlaç Etken Maddesi: Anagrelid hidroklorür
İlaç Marka İsmi: XAGRILYN 0,5 MG Sert Kapsül

Ruhsat sahibi: Konsina İlaç Sanayi ve Dış Tic. A.Ş.
Adres : Esentepe Mah. Eski Büyükdere Cad.
Apa Giz Plaza No: 191 K:10
Levent, Şişli / İstanbul
Tel: 0(212) 354 91 00
Faks: 0(212) 354 91 01
Üretici Firma :Farma-Tek İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Kızılcıkdere Köyü Mevkii Merkez / Kırklareli

XAGRILYN 0,5 MG Sert Kapsül kullanma talimatı

Sayfa 1 / 8

Yakınlaşma 100%


XAGRILYN 0,5 MG Sert Kapsül kısa ürün bilgisi


Sayfa 1 / 14

Yakınlaşma 100%

Formülü:
—Her bir sert kapsül etken madde olarak  0,5 MG anagrelide eşdeğer 0,61 MG anagrelid hidroklorür içerir.
Diğer bileşenler:
Sert jelatin kapsül : Povidon K-30, 37,14 MG Laktoz anhidröz (inek sütü kaynaklı), 50 MG Laktoz monohidrat (inek sütü kaynaklı) , Mikrokristalin selüloz, Krospovidon Tip A,
Sert jelatin kapsül içeriği: Titanyum dioksit, Jelatin (sığır kaynaklı)
—Ambalajın niteliği ve içeriği : 100 kapsül içeren PP çocuk korumalı kapaklı, HDPE şişelerde piyasaya sunulmuştur.
—FARMASÖTİK FORM: Sert Kapsül. Beyaz beyaza yakın ince toz içeren beyaz renkli sert jelatin kapsül
—Farmakoterapötik grup: Diğer antineoplastik ajanlar
ATC kodu: L01XX35
—Etki mekanizması
Anagrelidin, kan trombosit sayısını düşürme mekanizması bilinmemektedir. Hücre kültür çalışmalarında, anagrelid, nihai olarak trombosit üretimini düşürmeyle sonuçlanacak, megakaryositopoiez için gerekli GATA-1 ve FOG-1’i de içeren transkripsiyon faktörlerinin
ekspresyonunu baskılamıştır. İn vitro, insan megakaryositopoiez çalışmaları, insanda trombosit oluşumu üzerindeki inhibitör etkinliğinin, megakaryositlerin olgunlaşmasının geciktirilmesi ve boyutlarını ve ploidi küçülterek olduğunu göstermiştir. Benzer in vivo etkinlikler, tedavi edilen hastalardan, kemik iliği biyopsi örneklerinde de gözlenmiştir.
Anagrelid, siklik AMP fosfodiesteraz III’ün bir inhibitörüdür.
—Terapötik endikasyonlar
XAGRİLYN, hidroksiüre ve aspirin tedavisine yanıt vermeyen, venöz trombozu olan veya hidroksiüre kullanımı sonrası tolere edilemeyecek derecede anemi ve/veya lökopeni gelişen yüksek vasküler riskli esansiyel trombositemi tedavisinde endikedir. Ayrıca, XAGRİLYN, miyeloproliferatif hastalıklar (miyelofibrosiz, polisitemia vera, kronik myeloid lösemi, trombositozla giden atipik myeloproliferatif/ myelodisplastik sendroMLu)
seyrinde gelişen trombositoz tedavisinde, yukarıdaki koşullarda hidroksiüre ile yanıt elde edilemezse kullanılabilir.
—Pozoloji ve uygulama şekli
XAGRİLYN oral kullanım içindir. Kapsüller bütün halde yutulmalıdır. Kapsül kırılmamalı içeriği bir sıvı içerisinde seyreltilmemelidir.
XAGRİLYN ile tedavi, esansiyel trombositemi hastalığının tedavisinde deneyiMLi bir tabip tarafından başlatılmalıdır.
Anagrelid için önerilen başlangıç dozu 1MG/gündür, bu doz oral olarak günde iki defa alınarak sağlanır (0,5 MG/doz).
Başlangıç dozu en az bir hafta sürdürülmelidir. Bir hafta sonrasında, trombosit sayısını 600×109 /l düzeyi altına düşürmek ya da bu düzeyde tutmak ve ideal olarak da 150 x 109 /l ve 400 x 109 /l aralığında tutmak için gerekli en düşük etkin doza ulaşmak için doz bireysel temelde titre edilebilir. Doz artışı, herhangi bir haftada 0,5 MG/gün’ü aşmamalıdır ve önerilen maksimum tek doz 2,5 MG’ı aşmamalıdır. Klinik geliştirmede, 10 MG/gün
doz kullanılmıştır.
Anagrelid ile tedavinin etkileri düzenli bir şekilde takip edilmelidir. Eğer başlangıç dozu >1MG/gün ise, trombosit sayımı tedavinin ilk haftasında iki günde bir gerçekleştirilmelidir ve sonrasında stabil bir tedaviye ulaşılmasını takiben haftada en az bir defa sayım yapılmalıdır. Genellikle, trombosit sayısındaki düşüş tedavi başlangıcından itibaren 14-21 gün içinde gözlenir ve hastaların çoğunda, yeterli terapötik cevap 1-3 MG/gün yitilikte görülür.
Uygulama şekli:
XAGRİLYN oral kullanım içindir. Kapsüller bütün halde yutulmalıdır. Kapsül kırılmamalı içeriği bir sıvı içerisinde seyreltilmemelidir.
—Doz aşımı ve tedavisi
Pazarlama sonrası kasıtlı anagrelid doz aşımı vakaları raporlanmıştır. Raporlanan belirtiler, sinüs taşikardi ve kusmayı içermektedir. SemptoMLar, belirtilere yönelik destek tedavi ile çözülmüşlerdir.
Tavsiye edilenden daha yüksek dozlarda anagrelidin, kan basıncında düşüşe ve nadiren de görülse hipotansiyon durumuna sebep olduğu gösterilmiştir. Tek doz 5 MG anagrelid, genellikle baş dönmesi ile birlikte kan basında düşüşe sebep olabilir. Anagrelid için spesifik bir antidot belirlenmemiştir. Doz aşımı durumunda, hasta için yakın klinik gözetim gerekmektedir; bu da trombositopeni için trombosit sayımının takibini içerir. Trombosit sayısı normal aralığa ulaşana dek uygun olduğu şekilde doz azaltılmalı ya da durdurulmalıdır.
—Kontrendikasyonlar
Anagrelide ya da bölüm 6.1’de sıralanan ürün içerisindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı hassasiyeti olan hastalarda,
Orta ya da ciddi düzeyde karaciğer yetmezliği olan hastalarda, Orta ya da ciddi düzeyde böbrek yetmezliği olan (kreatin klerensi <50 ML/dk) hastalarda kontrendikedir.
—Böbrek yetmezliği
Bu hasta popülasyonu için sınırlı farmakokinetik veri bulunmaktadır. Böbrek yetersizliği olan bir hastada anagrelid tedavisinin potansiyel riskleri ve faydaları tedaviye başlanmadan önce değerlendirilmelidir.
—Karaciğer yetmezliği
Bu hasta popülasyonu için sınırlı farmakokinetik veri bulunmaktadır. Ancak, hepatik metabolizma, anagrelid klerensi için temel yolu temsil etmektedir ve bu yüzden karaciğer fonksiyonunun bu prosesi etkilemesi beklenir. Bu yüzden orta ya da ciddi düzeyde karaciğer rahatsızlığı bulunan hastaların anagrelid tedavisi almaması önerilmektedir. Hafif karaciğer yetmezliği olan hastalarda anagrelid tedavisinin potansiyel riskleri ve faydaları, tedaviye başlanmadan önce değerlendirilmelidir.
—Pediyatrik popülasyon:
Anagrelidin çocuklarda kullanımında etkinliği ve güvenilirliği değerlendirilmemiştir. Çocuklar ve adölesanlarda deneyim oldukça kısıtlıdır; anagrelid bu hasta grubunda dikkatle kullanılmalıdır. Spesifik pediyatrik kılavuzların yokluğunda, WHO yetişkinlerde ET için tanı
kriterlerinin, pediyatrik popülasyon ile ilintili olduğu kabul edilir. Esansiyel trombositemi için tanı kılavuzları dikkatle takip edilmeli ve emin olmama durumunda periyodik olarak tanı yeniden değerlendirilmelidir (genetik analiz ve kemik iliği biyopsisi ile olabilir), herediter ya
da sekonder trombositozu ayırt edebilmek için bir çaba gösterilmelidir. Genellikle yüksek riskli pediyatrik hastalarda, sitoredüktif tedavi düşünülmektedir. Anagrelid tedavisi yalnızca, tromboz hastalığını çeken ya da hastalık belirtilerinin ilerlediği görülen hastalarda başlatılmalıdır. Eğer tedavi başlatılırsa, anagrelid ile tedavinin faydaları ve riskleri düzenli bir şekilde takip edilmeli ve devam eden tedaviye olan ihtiyaç periyodik
olarak değerlendirilmelidir. Hedeflenen trombosit, tedavi eden tabip tarafından bireysel olarak hastaya göre belirlenir. Yaklaşık 3 ay sonrasında tedaviye tatmin edici bir şekilde cevap vermeyen pediyatrik hastalarda tedavinin sonlandırılması düşünülmelidir.
—Geriyatrik popülasyon:
ET hastası yaşlı ve genç nüfus arasında gözlenen farmakokinetik farklılıklar, bireysel hastaya göre düzenlenmiş anagrelid rejimine ulaşmak için gerekli farklı doz titrasyonu ya da farklı başlangıç rejimini garantilemez. Klinik geliştirme esnasında, anagrelid verilen hastaların yaklaşık %50’si 60 yaşın üzerindeydi ve bu hastalarda yaş spesifik bir değişikliğe ihtiyaç duyulmamıştır. Ancak, beklendiği üzere bu yaş grubundaki hastalarda, ciddi yan etkilerin görülme sıklığı iki katı gözlenmiştir (temel olarak kardiyak).
—XAGRİLYN için özel kullanım uyarıları ve önleMLeri
Karaciğer yetmezliği
Anagrelid tedavisine başlamadan önce hafif karaciğer yetmezliği olan hastalarda potansiyel riskler ve faydalar değerlendirilmelidir. Transaminaz düzeylerinde artış olan hastalarda önerilmemektedir (normal üst sınırın 5 katından fazla).
Böbrek yetmezliği
Tedaviye başlanmadan önce böbrek rahatsızlığı olan hastalarda potansiyel riskler ve faydalar değerlendirilmelidir.
Takip
Tedavi; tam kan sayımı (hemoglobin, akyuvar ve trombosit sayısı), karaciğer fonksiyonu değerlendirmesi (ALT ve AST), böbrek fonksiyonları (serum kreatin ve üre) ve elektrolitlerin (potasyum, magnezyum ve kalsiyum) değerlendirilmesini de içerecek şekilde hastanın yakın şekilde klinik takibini gerektirmektedir.
Trombosit
Anagrelid tedavisinin durdurulmasını takip eden 4 gün içerisinde trombosit sayısı artacaktır ve 10-14 gün içerisinde tedavi öncesi düzeyine, muhtemelen temel değerlerinin üzerinde geri dönecektir. Bu yüzden trombositler sıkça takip edilmelidir.
Kardiyovasküler
Torsade de pointes, ventriküler taşikardi, kardiyomiyopati, kardiomegali ve konjestif kalp yetmezliği de dahil olmak üzere ciddi kardiyovasküler advers etkiler raporlanmıştır.
Doğuştan uzun QT sendromu olan, zamanla kazanılan QTc uzaması hikayesi, QTc aralığını uzatabilecek beşeri tıbbi ürünlerin alımı ve hipokalemi gibi bilinen QT aralığının uzaması için risk faktörlerine sahip olan hastalarda anagrelid kullanımında dikkat edilmelidir.
Anagrelid ya da onun aktif metaboliti 3-hidroksi-anagrelid maksimum plazma konsantrasyonu daha yüksek (Cmaks) olabilecek popülasyonlarda da (örneğin karaciğer yetmezliği ya da CYP1A2 inhibitörleri ile birlikte kullanım) anagrelid alımında dikkat edilmelidir. QTc aralığına etkisinin yakından izlenmesi önerilmektedir.
Anagrelid tedavisine başlamadan önce, tedavi öncesi temel EKG ve ekokardiyografiyi de içeren kardiyovasküler değerlendirme önerilmektedir. Tedavi boyunca, daha ayrıntılı kardiyovasküler araştırma ve değerlendirme gerektirebilecek kardiyovasküler etkileri gözleMLemek için tüm hastalar düzenli olarak (örneğin EKG ya da ekokardiyografi ile) takip edilmelidir. Anagrelid alımı öncesinde hipokalemi ya da hipomagnezemi varsa düzeltilmelidir ve tedavi boyunca düzenli olarak takip edilmelidir.
Anagrelid, siklik AMP fosfodiesteraz III’ün bir inhibitörüdür ve pozitif inotropik ve kronotropik etkileri sebebiyle, anagrelid, kalp rahatsızlığı olan ya da olma şüphesi olan tüm yaş gruplarında dikkatle kullanılmalıdır. Dahası, ciddi kardiyovasküler advers olaylar, bilinen bir kalp rahatsızlığı olmayan ve normal tedavi öncesi kardiyovasküler sonuçları olan hastalarda dahi gözlenmiştir.
Anagrelid ancak, potansiyel tedavi faydaları, potansiyel risklerden daha ağır bastığında kullanılmalıdır.
Pulmoner hipertansiyon
Anagrelid ile tedavi edilen hastalarda, pulmoner hipertansiyon vakaları raporlanmıştır. Anagrelid tedavisine başlamadan önce ve tedavi süresince, hastalar altta yatan kardiyopulmoner hastalık belirtileri ve semptoMLarı için değerlendirilmelidir.
Pediyatrik popülasyon
Anagrelidin pediyatrik popülasyonda kullanımı üzerine oldukça sınırlı veri bulunmaktadır ve bu hasta grubunda anagrelid dikkatle kullanılmalıdır.
Yetişkin popülasyonda olduğu gibi, tedavi öncesi ve tedavi süresince düzenli olarak tam kan sayımı ve kardiyak, hepatik ve renal fonksiyon değerlendirmesi yapılmalıdır. Hastalık miyelofibroz ya da AML’ye ilerleyebilir. Bu şekilde bir ilerlemenin oranı bilinmese de, çocuklar daha uzun hastalık seyrine sahiptir ve bu yüzden yetişkinlere kıyasla kötü huyluluğa geçiş evresi için daha yüksek riskte olabilir. Hastalığın seyrini gözleMLemek için çocuklar düzenli olarak, fiziksel muayene, ilgili hastalık belirtilerinin değerlendirilmesi ve kemik iliği biyopsisi gibi standart klinik uygulamalara göre izlenmelidir. Herhangi bir anormallik hızla değerlendirilmeli ve uygun önleMLer alınmalıdır, bu önleMLer dozun düşürülmesi, ilaca ara verilmesi ya da ilacın kesilmesi şeklinde olabilir.
Klinik olarak ilişkili etkileşiMLer
Anagrelid, siklik AMP fosfodiesteraz III’ün (PDE III) bir inhibitörüdür. Anagrelidin, milrinon, amrinon, enoksimon, olprinon ve silostazol gibi diğer PDE III inhibitörleri ile birlikte alımı önerilmemektedir.
Anagrelidin, asetilsalisilik asit ile birlikte alımı majör hemorajik olaylar ile ilişkilendirilmiştir.
Laktoz uyarısı:
Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktaz yetmezliği ya da glukoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.
—Diğer tıbbi ürünler ile etkileşiMLer ve diğer etkileşim şekilleri
Anagrelid ve diğer beşeri tıbbi ürünler arasında olası etkileşiMLeri inceleyen farmakokinetik ve/veya farmakodinamik çalışmalar oldukça kısıtlıdır.
Diğer etkin maddelerin anagrelid üzerindeki etkileri • İnsanlarda yürütülen in-vivo çalışmalar, digoksin ve varfarin’in, anagrelidin farmakokinetik özelliklerini etkilemediğini göstermiştir.
CYP1A2 inhibitörleri
• Anagrelid öncelikle CYP1A2 tarafından metabolize edilir. CYP1A2’nin fluvoksamin ve enoksasinin de aralarında bulunduğu birtakım beşeri tıbbi ürünler tarafından inhibe edildiği bilinmektedir ve bu beşeri tıbbi ürünler teorik olarak anagrelid klerensini olumsuz yönde etkiler.
CYP1A2 indükleyiciler
• Omeprazol gibi CYP1A2 indükleyicileri, anagrelid maruziyetini düşürüp, ana aktif metabolitini artırabilir. Anagrelid etkililik ve güvenliliğiüzerindeki sonuçları değerlendirilmemiştir. Bu yüzden, anagrelid ile birlikte CYP1A2 indükleyicilerinin alımında klinik ve biyolojik takip yapılmalıdır. Gerekirse, anagrelid doz ayarlaması yapılmalıdır.
Anagrelidin diğer etkin maddeler üzerindeki etkileri
• Anagrelid sınırlı düzeyde CYP1A2’ye karşı inhibitör etki gösterir, bu da teorik olarak, bu klerens mekanizmasını paylaşan beşeri tıbbi ürünler ile birlikte alımında olası bir etkileşim gösterebilir, örn. teofilin.
• Anagrelid bir PDE III inhibitörüdür. İntroplar milrinon, enoksimon, amrinon, olprinon ve silostazol gibi benzer özelliğe sahip beşeri tıbbi ürünleri etkileri anagrelid tarafından artırılabilir.
• İnsanlarda, in vivo etkileşim çalışmaları, anagrelidin digoksin ya da varfarinin farmakokinetik özelliklerini etkilemediğini göstermiştir.
• Esansiyel trombositemi tedavisinde kullanım için önerilen dozlarda, anagrelid trombosit fonksiyonlarını inhibe eden veya değiştiren diğer beşeri tıbbi ürünlerin etkilerinin gücünü artırabilir, örn. asetilsalisilik asit.
• Sağlıklı gönüllülerde yürütülen bir klinik etkileşim çalışmasında, günde bir defa 1 MG anagrelidin tekrarlanan dozunun günde bir defa 75 MG asetilsalisilik asit ile birlikte alımında, her bir etkin maddenin anti-trombosit agregasyon etkilerini, tek başına asetilsalisilik asit alımına göre daha güçlendirdiğini göstermiştir. Asetilsalisilik asit ve anagrelidi birlikte alan bazı ET hastalarında majör hemoraji gözlenmiştir. Bu yüzden,
anagrelidin asetilsalisilik asit ile birlikte alımında özellikle de tedavi başlamadan önce hemoraji için yüksek risk profili olan hastalarda potansiyel riskler değerlendirilmelidir.
• Anagrelid bazı hastalarda intestinal rahatsızlığa sebep olabilir ve hormonal oral kontraseptiflerin absorpsiyonunu zayıflatabilir.
Gıda etkileşiMLeri
• Gıda alımı, anagrelid absorpsiyonunu geciktirir, fakat sistemik maruziyeti belirgin bir şekilde değiştirmemektedir.
• Yiyecek alımının biyoyararlanım üzerindeki etkisi, anagrelid kullanımında klinik olarak ilintili kabul edilmemektedir.
•XAGRİLYN oral yolla alınan doğum kontrol ilaçları ile et
kileşime geçmektedir. Anagrelid, hormonal oral kontraseptiflerin absorpsiyonunu zayıflatabilir. Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar, anagrelid tedavisi sırasında uygun doğum kontrol
yönteMLerini kullanmalıdır.
Gebelik dönemi
Hamile kadınlarda anagrelid kullanımı ile ilgili yeterli veri bulunmamaktadır. Hayvanlarda yürütülen çalışmalar, üreme toksisitesi göstermiştir . İnsanlar için potansiyel risk bilinmemektedir. Bu yüzden XAGRİLYN hamilelik esnasında önerilmemektedir. Eğer hamilelik esnasında anagrelid kullanılırsa ya da anagrelid kullanan hasta hamile kalırsa, ilacın fetüse vereceği potansiyel zararlar ile ilgili hasta bilgilendirilmelidir.
Laktasyon dönemi
Anagrelidin/metabolitlerinin, insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Hayvanlardan elde edilen mevcut veri, anagrelid/metabolitlerinin süte geçtiğini göstermektedir. Yeni doğan/infantlar için risk göz ardı edilemez. Anagrelid ile tedavi esnasında emzirme kesilmelidir.
Anagrelidin insan fertilitesi üzerindeki etkileri ile ilgili veri bulunmamaktadır. Erkek sıçanlarda, fertilite ya da üreme performansında anagrelidin bir etkisi görülmemiştir. Dişi sıçanlarda, terapötik aralığın eksez dozu verildiğinde, anagrelid uygulaması

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>