SALBUTAM SR 4 MG Kapsül

Endikasyon Bilgisi :

İlacın etkin maddesi Salbutamol‘ dur. SALBUTAM SR 4 MG Kapsül, akciğerlerdeki hava yollarının duvarlarında bulunan kasları gevşeterek genişlemelerine yol açar. Böylece hava giriş çıkışını rahatlatır, solunumu daha iyi hale getirir. SALBUTAM SR , kronik bronşit, amfizem ve astımda, nefes darlığı, hışıltılı solunum gibi hastalık belirtilerinin giderilmesi, hafif-orta ve şiddetli astım ataklarının rahatlatılması için;  kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan hastalarda KOAH belirtilerinin azaltılması için ve kurtarıcı ilaç olarak kullanılır. Düzenli  tedavide önerilmez.

SALBUTAM SR 4 MG Kapsül Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez.
 2. SALBUTAM SR, astım, kronik bronşit ve amfizemden kaynaklanan solunum yolu tıkanıklarında hızlı başlayan etkisiyle bronşların kısa süreli olarak genişletilmesi; astım krizinin ortaya çıkmasına neden olabileceği düşünülen egzersiz ve alerjene karşı astım krizinin önlenmesi; kronik obstrüktif akciğer hastalığında  (KOAH) hastalık belirtilerini azaltılması için ve kurtarıcı ilaç olarak kullanılır.
 3. Eğer şiddetli kalp hastalığınız veya yüksek tansiyonunuz varsa ya da tiroid beziniz aşırı çalışıyorsa, şeker hastalığınız varsa veya  kanınızdaki potasyum seviyesi düşükse; kullanmadan önce doktorunuza durumunuzu söyleyiniz. İlacı güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için doz ayarlamalarına ya da  spesifik testlere ihtiyaç duyabilirsiniz.
 4. Kalp ritim bozukluğu veya astım için ilaç kullanıyorsanız, SALBUTAM SR‘ i kullanmadan önce doktorunuza bildiriniz.
 5. Hamilelik ve emzirme döneMLerinde doktorunuza danışmadan kullanmayınız

SALBUTAM SR 4 MG Kapsül’ ün Kullanım Şekli :

 1. Doktorunuz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince mutlaka doktorunuzun direktiflerine uyunuz. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz etkiler, sağlığınıza zarar verir.
 2. İlacın her dozunu bir bardak dolusu su ile birlikte alınız.
 3. 12 yaş üzeri çocuklarda ve yetişkinlerde günlük önerilen doz:  12 saat ara ile günde 2 kez Salbutam SR 8 MG Mikropellet Kapsül’dür (16 MG).
 4. •3 ila 12 yaş arası çocuklarda günlük önerilen doz : 12 saat ara ile günde 2 kez Salbutam SR 4 MG Mikropellet Kapsül’dür (8 MG).

İlacın Olası Yan Etkileri :

 1. Karın ağrısı , nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde , dudaklarda , dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda doktorunuzu bilgilendiriniz.
 2. Titreme, baş ağrısı, kalp atımının hızlanması (taşikardi), çarpıntı  yaygın görülen yan etkilerdir.

 

İlaç Etken Maddesi: Salbutamol
İlaç Marka İsmi: SALBUTAM SR 4 MG Kapsül

SALBUTAM SR 4 MG Kapsül (ilaç prospektüsü, nedir ne için kullanılır, nasıl kullanılır, kullanmadan önce dikkat edilmesi hususlar, yan etkileri)

SALBUTAM SR 4 MG Kapsül
Ağızdan alınır.
Etkin maddeler: Her kapsülde 4 MG salbutamol.
1. SALBUTAM SR nedir ve ne için kullanılır ?
SALBUTAM SR selektif beta2 adrenerjik reseptör agonistleri adı verilen ilaç grubunun bir üyesidir. Etkin madde olarak salbutamol içerir ve akciğerlerdeki hava yollarını genişleterek daha kolay nefes alıp vermenizi sağlar.
 Astımda semptom giderici olarak kullanılan rahatlatıcı ilaçlardır.
 Kontrol edici ilaç olarak kullanılmamalıdırlar.
Kronik obstrüktif (tıkayıcı) akciğer hastalığında (KOAH) belirtileri azaltmak için ve kurtarıcı  ilaç olarak kullanılır. Düzenli tedavide tercih edilmez.
2. SALBUTAM SR ’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
SALBUTAM SR ’i aşağıdaki duruMLarda KULLANMAYINIZ
Eğer salbutamole veya SALBUTAM SR ’in diğer bileşenlerinden herhangi birine karşı alerjiniz varsa kullanmayınız.
SALBUTAM SR düşük tehditlerini gidermek amacıyla kullanılmamalıdır.
SALBUTAM SR ’i aşağıdaki duruMLarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer;
 Astım belirtilerini gidermek için kısa etkili bronş açıcı ilaç (bronkodilatör) kullanımını arttırdıysanız doktorunuza bildiriniz, bu durum astım kontrolünüzün kötüleştiğini gösterir.
 İlacınız sizi eskisi kadar rahatlatmıyorsa veya her zamanki etki süresi kısaldıysa doktorunuza bildiriniz.
 Tiroid beziniz aşırı çalışıyorsa doktorunuzu bilgilendiriniz.
 Yüksek tansiyonunuz varsa.
 Şiddetli kalp hastalığınız varsa ve SALBUTAM SR aldıktan sonra göğsünüzde ağrı ve kalp atışınızda düzensizlik hissederseniz ya da kalp hastalığınızın kötüleştiğine dair belirtiler fark ederseniz doktorunuza danışınız.
SALBUTAM SR kullanımı sonucu kanınızdaki potasyum seviyesi aşırı miktarda azalabilir, bu nedenle doktorunuz düzenli olarak kanınızdaki potasyum seviyesini yakından izleyecektir.
SALBUTAM SR kullanımı kan şekerinizin seviyesinin artması gibi metabolik değişikliklere yol  açabilir. Şeker hastasıysanız doktorunuzu bilgilendiriniz.
Erken doğum sancılarının önlenmesi amacıyla kullanıldığında annede akciğer ödemi, kalp kasının kansız kalması ve tansiyon yükselmesi gibi yan etkiler gelişebilir. Böyle duruMLarda doktorunuz SALBUTAM SR kullanmayı bırakmanızı isteyebilir.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
Hamilelik
 İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 Hamileyseniz SALBUTAM SR ’i sadece doktorunuz kullanmanız gerektiğine karar verdi ise kullanınız.
 Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
SALBUTAM SR muhtemelen anne sütüne geçtiğinden emziriyorsanız sadece doktorunuz kullanmanız gerektiğine karar verdi ise kullanınız.
Araç ve makine kullanımı
SALBUTAM SR ’in araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde olumsuz bir etki oluşturması beklenmez.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
SALBUTAM SR ’i doktorunuza danışmadan başka ilaçlarla birlikte kullanmayınız.
Kalp ritim bozukluğu ya da astım için ilaç kullanıyorsanız, doktorunuza bildiriniz.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3. SALBUTAM SR nasıl kullanılır ?
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
12 yaş üzeri çocuklarda ve yetişkinlerde günlük önerilen doz:  12 saat ara ile günde 2 kez Salbutam SR 8 MG Mikropellet Kapsül’dür (16 MG).
3 ila 12 yaş arası çocuklarda günlük önerilen doz : 12 saat ara ile günde 2 kez Salbutam SR 4 MG Mikropellet Kapsül’dür (8 MG). Uygulama yolu ve metodu:
SALBUTAM SR ağızdan alın
ır.
İlacınızı doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde alınız. Doktorunuzun önerisi olmadan ilacınızı alma sıklığınızı artırmayınız. Size reçete edilen dozu aşmayınız. Eğer ilacınızın gerektiği şekilde etki göstermediğini düşünüyorsanız doktorunuza danışınız.
Yaşlılarda kullanım:
Yaşlı hastalarda ve kalp ilaçlarına karşı duyarlı olan hastalarda 12 saat ara ile günde 2 kez Salbutam SR 4 MG Mikropellet Kapsül (8 MG)
Özel kullanım duruMLarı:
Böbrek / Karaciğer yetmezliği:
Bildirilmemiştir.
Eğer SALBUTAM SR ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla SALBUTAM SR kullandıysanız:
SALBUTAM SR ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Aşırı dozun belirtileri, kaslarda istemsiz kasılmalara veya güçsüzlüğe yol açabilen kandaki potasyum miktarının azalması ve düzensiz kalp atışı duruMLarını içerir.
SALBUTAM SR ’i kullanmayı unutursanız:
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi, SALBUTAM SR ’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:
Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.
Çok yaygın görülen yan etkiler
 Titreme
Yaygın görülen yan etkiler
 Baş ağrısı
 Kalp atımının hızlanması (Taşikardi)
 Kas krampları
 Çarpıntı
Seyrek görülen yan etkiler
 Kanda potasyum düzeyinin normalin altına düşmesi (Hipokalemi)
 Kol ve bacak damarlarında genişleme (Periferik vazodilatasyon)
 Kalp ritim bozuklukları (Atrial fibrilasyon, supraventriküler taşikardi ve ekstrasistoller dahil kardiyak aritmiler)
 Kaslarda gerginlik hissi
Çok seyrek görülen yan etkiler
 İlaca karşı oluşan bronş daralması (Paradoksal bronkospazm)
 Döküntü, kurdeşen (ürtiker), kaşıntı ve deride kızarıklık (eritem) ile gözlenen aşırıduyarlılık (hipersensitivite) reaksiyonları
 Aşırı hareketlilik
Bilinmiyor
 Kalp kasının bir kısmının oksijensiz kalması (Miyokard iskemisi)
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
5. SALBUTAM SR ’in saklanması
SALBUTAM SR ’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. SALBUTAM SR ’i 30 oC’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyuMLu olarak kullanınız. Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra SALBUTAM SR ’i kullanmayınız.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>