POLINOKSID 2 MG/ML IV İnfüzyon İçin Çözelti

Endikasyon Bilgisi :

İlacın Etken Maddesi Linezolid’dir. POLINOKSID 2 MG/ML IV İnfüzyon İçin Çözelti, vücuttaki bakterilerle savaşarak, belirli bakteri tiplerinin çoğalmasını durduran bir antibiyotiktir. POLINOKSID, toplum kökenli zatürre ve hastane kaynaklı zatürre tedavisinde ve deri üzerindeki veya deri altındaki bazı enfeksiyonların tedavisinde kullanılmaktadır.

POLINOKSID 2 MG/ML IV İnfüzyon İçin Çözelti Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar:

 1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez.
 2. Vücuttaki bakterilerle mücadele eden, antibiyotik bir ilaçtır.
 3. Soğuk algınlığı veya grip gibi virüslerin yol açtığı  enfeksiyonları tedavi etmemektedir.
 4. Eğer son 14  gün içerisinde MAO inhibitörleri grubuna ait herhangi bir ilaç (örneğin fenelzin, izokarboksazid, selegilin, moklobemid) kullanıyorsanız veya 14 gün öncesine kadar kullandıysanız, böyle bir durumda POLINOKSID‘ i kullanmayınız. Eğer MAO inhibitörü vücudunuzdan tamamen temizlenmeden bu ilacı kullanırsanız, hayati tehlikeler yaratabilecek yan etkilere maruz kalabilirsiniz.
 5. Eğer yüksek tansiyonunuz veya aşırı çalışan troidiniz varsa ya da böbrek üstü tümörü, manik depresyon, şizoafektif bozukluk yada zihinsel bir problem  varsa; kullanmadan önce doktorunuza durumunuzu anlatınız. Kullanımı sizin için uygun olmayabilir. İlacı güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için detaylı kontrollere  ihtiyaç duyulabilir.
 6. Amitriptilin,sipramil, klomipramin, dosulepin, doksepin, fluoksetin, fluvoksamin, imipramin,
  lofepramin, paroksetin, sertralin gibi depresyon ilaçları;  Psödoefedrin veya fenilpropanolamin içeren soğuk algınlığı ve grip ilaçları veya burun tıkanıklığı (dekonjestan) ilaçları; .Sumatriptan ve zolmitriptan gibi migren ilaçları; Adrenalin (epinefrin) alerjik reaksiyon ilaçları; Noradrenalin (norepinefrin), dopamin ve dobutamin gibi tansiyon ilaçları; Petidin gibi ağrı kesici ilaçlar; Salbutamol, terbutalin, fenoterol gibi astım ilaçları; Buspiron gibi anksiyete ilaçları; Rifampisin (antibiyotik) ; bu ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, POLINOKSID in kullanımı sizin için uygun değildir.
 7. Eğer karaciğer veya böbrek fonksiyon bozukluğunuz varsa ya da şeker hastalığı, kansızlık, kolay kanama ve çürük oluşumu varsa veya antibiyotik kullanımına bağlı ishal olduysanız ya da önceden kriz veya nöbet geçirdiyseniz; kullanmadan önce durumunuzu doktorunuza söyleyiniz.
 8. Tedaviniz sırasında kendinizi iyi hissetseniz bile ilacınızı doktorunuzun önerdiği süre boyunca kullanınız. Enfeksiyon tamamıyla tedavi edilmeden de şikayetlerinizde iyileşme belirtileri görülebilir.
 9. Kullanımı ishale sebep olabilir ve bu durum yeni bir enfeksiyonun başlangıç işareti olabilir. İlacın kullanımı sırasında aşırı sulu veya kanlı ishaliniz varsa ishali durdurmak için başka bir ilaç kullanmayınız. İlacın kullanımını durdurup, derhal doktorunuza başvurunuz.
 10. Hamilelik ve emzirme döneMLerinde doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

POLINOKSID 2 MG/ML IV İnfüzyon İçin Çözelti’nun kullanım Şekli:

 1. Doktorunuz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince mutlaka doktorunuzun direktiflerine uyunuz. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz etkiler, sağlığınıza zarar verir.
 2. Damar içine daMLa daMLa (infüzyon yoluyla)  uygulanır.

İlacın Olası Yan Etkileri :

 1. Karın ağrısı, nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde, dudaklarda, dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda acilen doktorunuza başvurunuz.
 2. Mide bulantısı, kusma, ishal, baş ağrısı, vajinal bölgede veya ağızda pamukçuk, ağızda metalik tat, çabuk kanama veya morarma yaygın görülen yan etkilerdir.

 

İlaç Etken Maddesi: Linezolid
İlaç Marka İsmi:  POLINOKSID 2 MG/ML IV İnfüzyon İçin Çözelti

POLİNOKSİD 2 MG-ML IV İnfüzyon İçin Çözelti kullanma talimatı (ilaç prospektüsü)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>