Parasedol 500 MG Tablet

Endikasyon Bilgisi :

İlacın etken maddesi  Parasetamol‘ dur. Parasedol 500 MG Tablet, hafif ve orta dereceli ağrı ve ateş duruMLarında kullanılan ağrı kesici ve ateş düşürücü bir ilaçtır. Parasedol, soğuk algınlığı  ve gribal enfeksiyonlara bağlı ateş, üşüme, boğaz ağrısı, vücut kırıklığı gibi hastalık belirtilerinin giderilmesinde ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak;  migren, baş ağrısı, diş ağrısı, diş çekimi sonrası ağrılar, vücut kırıklığı, eklem ağrıları, romatizmal ağrılar, kas ağrısı, bel-sırt-boyun ağrısı gibi akut kas ve iskelet sistemi ağrıları, kireçlenmeye bağlı ağrılar ile kas ve ekleMLerde incinme/burkulma ve zedelenmeye bağlı ağrılar ve bayanlarda adet dönemi (dismenore)  sancılarında ağrı kesici olarak kullanılır. Kullanımı 6 yaş ve üzeri çocuklar, gençler ve yetişkinler içindir.

Parasedol 500 MG Tablet Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa; kullanmanız önerilmez.
 2. Parasedol, hafif ve orta dereceli ateş ve ağrının kısa süreli tedavisinde kullanılır. İltihaplı eklem ağrısı, bel ağrısı, kas ağrısı, sırt ağrısı, baş ağrısı, diş ağrısı, adet sancısı, soğuk algınlığına bağlı ağrılar ve yüksek ateş duruMLarı ile ilgilidir.
 3. Parasetamol içeren başka bir  ilaç veya diğer ağrı kesicilerle birlikte kullanmayınız.
 4. Doktor tavsiyesi olmadan 3-5 günden daha uzun süre kullanmayınız. Uzun süreli kullanımdan kaçınılmalıdır.
 5. •3-5 gün içerisinde ağrı veya ateşin azalmaması ya da yeni rahatsızlık belirtilerinin ortaya çıkması halinde ilacın kullanımını kesip, doktorunuza başvurunuz.
 6. Eğer şiddetli karaciğer veya böbrek yetmezliğiniz varsa; kullanmayınız.
 7. Bazı duruMLarda Parasedol Tablet kullanımı özel dikkat gerektirir. Eğer astımda dahil olmak üzere herhangi bir akciğer hastalığınız veya kalp hastalığınız varsa ya da  kemik iliğinin fonksiyon bozukluğu, orta şiddette böbrek hastalığı veya alkol kullanıyorsanız ya da alkol kaynaklı karaciğer hastalığı, karaciğer enziMLerinde yükselme (Gilbert sendromu), şeker hastalığınız veya kansızlık  ya da kan hücreleri ile ilgili bir hastalığınız varsa; bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.
 8. Çocuklarda ve yetişkinlerde tekrarlayan, 3 günden fazla süren ve 39,5 oC’den yüksek ateş tedavisinde doktora danışmadan kullanılmamalıdır.
 9. Tedaviniz sırasında alkol almaktan kaçınınız. Alkol veya alkollü içeceklerle birlikte alındığında karaciğerinize ciddi zararlar verebilir.
 10. Kullanımı nadiren de olsa baş dönmesi ve uyuşukluğa sebebiyet vereceğinden araç veya makine kullanmak gibi dinç ve uyanık olmayı gerektiren aktivitelerde dikkatli olunuz.
 11. 6 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.
 12. Hamilelik  ve emzirme döneMLerinde doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

Parasedol 500 MG Tablet’in Kullanım Şekli :

 1. Doktorunuz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince mutlaka doktorunuzun direktiflerine uyunuz. Yanlış kullanım ve talimat dışı uygulamalar hastalığın seyrini olumsuz yönde  etkiler.
 2. İlacın her dozunu bir bardak dolusu su ile birlikte alınız. Tercihen yemeklerle birlikte veya yemeklerden ayrı olarak alabilirsiniz.
 3. —12 yaşın üzerindeki çocuklara ve yetişkinlere 4-6 saat ara ile 1 ya da 2 tablet ;
 4. —6 ila 12 yaş arası çocuklara 4-6 saat ara ile 1/2 ya da 1 tablet önerilir.

 

İlacın Olası Yan Etkileri

 1. Karın ağrısı , nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde , dudaklarda , dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda acilen doktorunuzu bilgilendiriniz.
 2. Bulantı, kusma, hazımsızlık, gaz, karın ağrısı, baş ağrısı, baş dönmesi, uyku hali, üst solunum yolu hastalık belirtileri, yüz ödemi  yaygın görülen yan etkilerdir.

 

İlaç Etken Maddesi:  Parasetamol
İlaç Marka İsmi: Parasedol 500 MG Tablet

Parasedol 500 MG Tablet (ilaç prospektüsü, nedir ne için kullanılır, nasıl kullanılır, kullanmadan önce dikkat edilmesi hususlar, yan etkileri)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALIMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için öneMLi bilgiler içermektedir.Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha Sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.Bu ilacın kullanımı sırasında, doktor veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
PARASEDOL 500 MG tablet ağızdan alınır.
o Etkİn madde: Bir tablet 500 MG parasetamol içerir.
o Yardımcı maddeler.’ Nişasta, talk, jelatin’ magnezyum stearat
Bu Kullanma Talimatında:
1. PARASED0L nedir ve ne İçİn kullanılır?
2, PARASEDOL’ ü kullanmadan önce dİkkat edİlmesİ gerekenler
3. PARASEDOL nasıl kullanılır?
4. PARASEDOL’ün Olası yan etkileri nelerdİr?
5. PARASEDOL’ün saklanması
1. PARASEDOL nedir ve ne için kullanılır?
PARASEDoL, her tabletinde 500 MG parasetamol içeren, ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak etki gösteren bir ilaçtır.PARASEDoL, hafif ve orta şiddetli ağrılar ile ateşin semptomatik (hastalığı tedavi edici değil, belirtileri giderici) tedavisinde kullanılır.
2. PARASEDOL’ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
PARASEDOL’ü aşağıdaki duruMLarda KULLANMAYINIZ
. Eğer parasetamol veya ilacın içeriğindeki diğer maddelere karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz
. Şiddetli karaciğer ya da böbrek yetmezliğiniz varsa
PARASEDOL’ü aşağıdaki duruMLarda dikkatli KULLANINIZ
Eğer;
. Aneminiz (kansızlık) varsa,
. Akciğer hastalığınız varsa,
. Karaciğer Veya böbrek işlevlerinizde bozukluk Varsa,
. Parasetamol içeren başka bir ilaç kullanryorsanız,
. Alkol alryorsanrz günlük 2 gramdan faz|a parasetamol (4 PARASEDOL tablet)
almayınız
. Karaciğer enziMLerinde yükselme Ve Gilbert sendromunuz varsa
. Parasetamol içeren bir ürünü ilk kez kullanıyorsanız ya da daha önce kullandıysanız ilk dozda ya da tekrarlayan dozlarda deride kızarıklık, döküntü veya deri reaksiyonu oluşabilir. Bu durumda doktorla irtibata geçiniz. İlacı bırakarak alternatif bir tedaviye geçmeniz gerekir.Böyle bir deri reaksiyonu oluşumunda bu ilacı ya da parasetamol içeren başka bir ilacı kullanmamalısınız. Bu durum, ciddi ve ölüMLe
sonuçlanabilen cilt reaksiyonlarına neden olabilir.
. Kan şekeri metabolizmasında etkili olan glukoz -6-fosfat dehidrogenaz enzimi
eksikliği olan hastalarda seyrek olarak hemoliz (kırmızı kan hücrelerinin yıkımı) görülebilir.3 _ 5 gün içinde yeni belirtilerin oluşması ya da ağrının ve ya  ateşin azalmaması halinde, parasetamol kullanmaya son vererek doktorunuza danışınız.
PARASEDoL akut (kısa sürede) yüksek dozda alındığında ciddi karaciğer toksisitesine (zehirlenmesine) neden olur. Erişkinlerde kronik (uzun süreli ve tekrarlayarak) günlük dozlarda
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizi
n için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
PARASEDOL’ün yiyecek ve içecek ile kullanılması
Alkolle veya alkol içeren yiyecek ve içeceklerle (örn. bazı ilaçlar) birlikte kullanıldığında karaciğer üzerine zararlı etki gösterme riski artabilir. Besinler parasetamolün bağırsaktan emilimini azaltabilir .
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
PARASEDOL’ün hamilelikte kullanım güvenliliği ile ilgili zararı etkiler bildirilmemiştir.Ancak, bu dönemde yine de hekim önerisi ile kullanılır.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuzcı veya eczacınıza danışınız.
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
PARASEDoL’ün emziren anne tarafından tedavi edici dozlarda alınması bebek üzerinde bir risk oluşturmaz. Parasetamol az da olsa süte geçmektedir. Emziren anneler bu dönemde hekim önerisi ile kullanabilir.
Araç ve makine kullanımı
Araç ve makine kullanma üzerine herhangi bir etki göstermesi beklenmez. Ancak parasetamol bazı hastalarda baş dönmesi veya uyku hali yapabilir. PARASEDOL kullanırken, uyanık kalmanızı gerektiren işler yaparken dikkatli olmalısınız.
PARASEDOL’ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında öneMLi bilgiler
PARASEDOL’ün içeriğinde uyan gerektiren herhangi bir yardımcı madde bulunmamaktadır.
Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı
Bazı ilaç|ar ile birlikte kullanıldığında PARASEDOL’ün etkisi değişebilir.
. Mide boşalmasında gecikme yaratanilaçlar (Örn: propantelin vb.)
. Mide boşalmasını hızlandıran ilaç|ar (Örn: metoklopramid gibi)
. Karaciğer enziMLerini uyaran ilaçlar (Örn: bazı uyku ilaçlan, sara hastalığında kullanılan bazı ilaçlar ( fenitoin, fenob arbital, karb amazepin) gib i)
. Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol, rifampisin
. Varfarin ve kumarin ttirevi antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasıru engelleyen ilaçlar)
. Zidovıdin (Çocuk ve erişkinlerde görülen HIV enfeksiyonlannın (AIDS) tedavi ve önlenmesinde kullanılan bir ilaç
. Domperidon (bulantı-kusma tedavisinde kullanılır)
. San kantaron (St. John’s Worth/Hypericum perforatum) içerikli ilaçlar
. Kolestiramin içerikli ilaçlar (yüksek kolestrol tedavisinde kullanılır)
. Tropisetron ve granisetron içerikli ilaçlar (radyoterapi ve ya kemoterapi alan hastalarda bulantı ve kusmanın önlenmesi amacıyla kullanılır)
. Diğer ağrı kesicilerle birlikte kullanım
. Alkol
. Antidepresan (ruhsal çökiintii tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar)
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya Son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza ve ya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3. PARASEDoL nasıl kullanılır
Uygun kullanım ve doz uygulama  süreleri için talimatlar:
PARASEDoL yetişkinlerde ve 6 yaşın üzerindeki çocuklarda uygundur. Yetişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki çocuklarda önerilen doz 2 tablettir ve gerekirse doz, her 4 saatte bir yinelenebilir. Ancak 24 saatte 4 dozdan fazla kullanılmamalıdır. 6-12 yaş arasındaki çocuklarda önerilen doz 4-6 saat ara ara ile 1/2 -1  tablet önerilir. Günlük en yüksek doz 10-15 MG/kg bölünmüş dozlarda 60 MG/kg’dır. Belirtilen dozdan fazla kullanılmamalı, kullanıldığı takdirde hemen bir doktora başvurulmalıdır.
Uygulama yolu ve metodu:
Ağızdan alınır. Bir bardak su ile birlikte yutunuz.
Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı: Bir doktorun önerisiyle olmadıkça 6 yaşından küçük çocuklara
Yaşlılarda kullanımı: Sağlıklı, hareketli yaşlılarda normal yetişkin dozu uygundur, fakat zayıf , hareketsiz yaşlılarda doz ve dozlam sıklığı azaltıImalıdır .
Özel kullanım duruMLarı:
Hafif ve orta şiddette karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
Eğer PARASEDOL’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden fazla PARASEDOL kullandıysanız:
Doz aşımı duruMLarında solgunluk, iştahsızlık, bulantı ve kusma görülen başlıca belirtilerdir, ancak bazı duruMLarda saatlerce belirti görülmeyebilir. Bu nedenle aşın doz veya kazayla ilaç alma duruMLarında derhal doktorunuza haber veriniz veya hastaneye başvurunuz. Akut (kısa sürede) yüksek doz alındığında karaciğer zehirlenmesine yol açabilir. Aşın dozun zararı alkolik karaciğer hastalarında daha yüksektir. Parasetamol doz aşımı hemen tedavi edilmelidir.PARASEDOL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. PARASEDOL’ü kullanmayı unutursanız.Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
PARASEDOL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
İlacınızı doktorunuzun söylediği süre zarfınca kullanın. Herhangi bir olumsuz etki göstermesi
beklenmez.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi, PARASEDOL’ün içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Parasetamolün istenmeyen etkileri genellikle hafiftir. Parasetamolün 10 gramın (20 adet PARASEDOL) üzerinde alınması durumunda zararlı etki görülmesi muhtemeldir.
-Aşağıdakilerden biri olursa, PARASEDOL’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL
doktorunuza bildirin veya size en yakIn hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
-El, ayak, yüz ve dudakların şişmesi ya da özellikle boğazda nefes darlığına yol açacak şekilde şişmesi (anaflaktik şok).Astım ve akciğerde nefes darlığına yol açacak astım benzeri belirtiler (bronkospazm)
Bunlar çok ciddi yan etkilerdir.Eğer bu durum sizde mevcut ise, sizin PARASEDOL’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye Veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandınlmıştır:
Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.
Yaygın: 10 hastanın birinden az’ fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.
Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.
Seyrek: l.000 hastanın birinden az görülebilir.
Çok seyrek: 10’000 hastanın birinden az görülebilir.
Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.
Yaygın görülen yan etkiler
. Uyku hali (somnolans)
. Baş ağrısı
‘ Baş dönmesi
. Üst solunum yollan enfeksiyon belirtileri
. Bulantı
. Kusma
. Uyuşma, karıncalanma ve yanma hissi gibi duyusal bozukluklar
. Bağırsak gazı
. Karın ağrısı
. Kabızlık
. Hazımsızlık
Yaygın olmayan yan etkiler
. (Uzun süreli uygulamada böbreklerde yetmezliğe yol açabilen böbrek hasar (papiler nekroz)
. Sindirim sisteminde görülen kanama (gastrointestinal kanama)
Seyrek görülen yan etkiler
. Kan pulcuğu sayısında azalma (trombositopeni), akyuvar saysında azalma (lökopeni), kan hücrelerinde azalma (pansitopeni), anemi (kansızlık), kanda metemoglobin bulunması (metemoglobinemi), anormal sayıda düşük beyaz kan hücresi (nötropeni), kılcal damarların deri içine kanaması(trombositopenik purpura),
. Bu yan etkiler parasetamol ile neden-sonuç ilişkisi içinde değildir.
. Bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı
Deri döktintüsü, kaşınma, egzama, alefik ödem, yüzde, dilde ve boğazda şişlik
(anjiyoödem), yaygın akıntılı döktüntüler (akut generalize eksantematöz püstiilozis), el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklar oluşturan, aşın duyarlılık (eritema multiforme) Stevens-Johnson sendromu (cilt ve mukoza Zarfffln ilaç veya enfeksiyon karşı ciddi şekilde reaksiyon gösterdiği bir rahatsızlıktır.
. Toksik epidermal nekroliz
(Lyell sendromu) (ilaç Ve çeşitli enfeksiyonlara bağlı
gelişebilen deri hastalığı)
. Çok miktarda alındığında karaciğer hasarı
Çok seyrek görülen yan etkiler
. Ani ve sık gelişebilen kan hücresi sayısınınn azalması (agranulositoz)
Bilinmiyor
. Merkezi sinir sisteminde uyarılma, baş dönmesi, beyinde iltihaplanma (ensefalopati), uykusuzluk (insomni), titreme (tremor)
. Pozitif alet’i testi
. İnsan vücudu savunma sisteminin kan pulcuklarını (trombosit) zarar verici olarak kabul edip imha etmesi (immİn trombositopeni)
Yan etkilerin raporlanması
Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesidurumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Aynca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “ilaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz..
5. PARASEDOL’ün saklanması
PARASEDOL’ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.25″ C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.Son kullanma tarihiyle uyuMLu olarak kullanınız.Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden Sonra PARASEDOL’ü kullanmayınız.
Eğer üründe veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz PARASEDOL’ü kullanmayınız. Kullanılmamış çözeltiler veya atıklar lokal prosedürler doğrultusunda atılmalıdır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>