HEMANGİOL 3.75 MG/ML Oral Çözelti

HEMANGIOL nedir ve Endikasyon Bilgisi :

HEMANGİOL, berrak, hafif sarıya çalan renkte ya da renksiz, meyve kokulu bir çözeltidir. İçerisinde etken madde olarak Propranolol bulunan HEMANGİOL 3.75 MG/ML Oral Çözelti, sistemik tedavi gerektiren hızla çoğalan çocukluk çağı hemanjiyoMLarının tedavisinde etki gösteren Nonselektif beta blokör ilaçlardandır. HEMANGİOL, ağrılı veya basit yara bakım tedavilerine cevap vermeyen ülsere hemanjiyoMLar, hayatı veya hayati fonksiyonu tehdit edici hemanjiyoMLar ve kalıcı yara izi veya şekil bozukluğuna yol açma riski taşıyan hemanjiyoMLarının tedavisinde kullanılmaktadır.

Hemanjiyom: fazladan kan damarlarının görece yaygın şekilde toplanarak deri içinde veya deri altında bir yumru oluşturmasıdır. Hemanjiyom yüzeysel olarak ya da derinlerde gelişebilir. Bazı hemanjiyoMLarın çileğe benzer görünmesi nedeniyle ‘çilek izi’ olarak da adlandırılır.

HEMANGİOL 3.75 MG/ML Oral Çözelti Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar:

 1. HEMANGİOL’un içindeki etken maddeye veya içindeki bileşenlerden birisine alerjik reaksiyon oluşursa; bu ilacın kullanılması öngörülmemektedir.
 2. Aşağıdaki duruMLarda HEMANGİOL kullanılmamalıdır.
  a)Düzeltilmiş yaş olan 5 haftaya ulaşmamış (düzeltilmiş yaş, prematüre haftaların gerçek yaştan çıkarılması ile hesaplanır) prematüre bebekler,
  b)Annenin propranolol ile kontrendike ilaçlar ile tedavi edilmesi durumunda anne sütüyle
  beslenen bebekler,
  c)Astım veya bronkospazm öyküsü,
  d)İkinci ya da üçüncü derece atriyoventriküler bloklar,
  e)Sinüs düğümü hastalığı (sinoatriyal blok dahil),
  f)Aşağıdaki limitlerin altındaki bradikardi:
  Yaş                                        0 – 3 ay      3 – 6 ay        6 – 12 ay
  Kalp atış hızı (atım/dk)      100             90                   80
  g) Aşağıdaki limitlerin altındaki düşük tansiyon:
  Yaş                                        0 – 3 ay      3 – 6 ay        6 – 12 ay
  Kan basıncı (mmHg)         65/45         70/50           80/55
  —Kardiyojenik şok
  —İlaç ile kontrol altına alınmayan kalp yetmezliği
  —Prinzmetal anjina
  —Şiddetli periferik arter dolaşım bozuklukları (Raynaud fenomeni)
  —Hipoglisemi eğiliMLi bebekler
  —Feokromasitoma
 3. HEMANGIOL tedavisi; teşhis, tedavi ve çocukluk çağı hemanjiyomu yönetimi konusunda uzmanlaşmış doktorlar tarafından, istenmeyen etkilere anında tıbbi müdahaleyi gerektiren reaksiyonlar dahil olmak üzere ilacın yan etkilerine müdahalenin mümkün olduğu yeterli donanıma sahip müesseselerde kontrollü klinik ortamda başlatılmalıdır.
 4. 8 haftadan daha küçük (prematüre bebeklerde düzeltilmiş yaşı), kalp ya da akciğer problemi olan
  olan, hemanjiomun yerleşimi nedeni ile solunum problemi olan veya kan glikoz kontrolü problemi olan
  bebeklerde, HEMANGIOL tedavisi hastaneye yatırılarak yapılmalıdır.
 5. HEMANGIOL kullanırken, kan basıncında artışın en belirgin görüldüğü saatler özellikle 1-3 saatleri arasındadır. Dolayısıyla kalp hızı ve kan basıncı takibi, tedavi başlangıcında, tedavinin 30, 60, 90, 120, 180 ve 240. dakikalarında yapılması gerekmektedir.
 6. karaciğer ve böbreklerinde işlev bozukluğu olan bebeklerde HEMANGIOL kullanılması önerilmez.
 7. HEMANGIOL ile tedaviye başlamadan önce propranolol kullanımı ile ilişkili riskler için tarama yapılmalıdır. Tıbbi öykü analizi ve kalp hızı, kardiyak ve pulmoner oskültasyon dahil tam klinik muayenesi yapılmalıdır.
  Propranolol kullanımı öncesinde EKG tetkiki ile kardiak ritim değerlendirilmeli ve mutlaka kan basıncı ölçümü yapılmalıdır. Şüpheli kalp anormalliği durumunda, kontrendikasyon kaynaklı olup olmadığını anlamak için
  tedaviye başlamadan önce bir uzman tavsiyesine başvurulmalıdır. Akut bronkopulmoner anormallik durumunda, tedavinin başlatılması ertelenmelidir.
 8. HEMANGIOL, bradikardi veya kan basıncında anormalliklere ssebebiyet verebilir ya da bu gibi duruMLarı daha da kötüleştirebilir. Bradikardi, kalp hızı başlangıca göre 30 bpm’den fazla azalır ise teşhis edilmelidir. İlk alımdan ve her bir doz artışından sonra, kan basıncı ve kalp hızı ölçümü dahil klinik bir takip 2 saat boyunca en az saat başı gerçekleştirilmelidir. Semptomatik bradikardi veya 80 bpm’in altındaki bradikardi söz konusu ise acilen bir uzmanla irtibata geçilmelidir.  Tedavi sürerken herhangi bir zamanda şiddetli ve  semptomatik bradikardi veya hipotansiyon görülmesi durumunda tedavi durdurulmalı ve bir uzmanla görüşülmelidir.
 9. HEMANGIOL, hipoglisemiyi düzeltmek için endojen katekolaminlerin yanıtını engelleyebilir. Hipoglisemi, özellikle taşikardi, titreme, anksiyete ve açlığın adrenerjik uyarı işaretlerini gizleyebilir.. Özellikle açlık, kusma ya da doz aşımı durumunda, çocuklarda hipoglisemiyi kötüleştirebilir. Propranolol alınmasıyla ilişkili bu hipoglisemik ataklar, istisnai olarak nöbetler veya koma halinde ortaya çıkabilir. Hipogliseminin klinik belirtileri ortaya çıkarsa, çocuğa şekerli bir sıvı içirilir ve tedavi geçici olarak durdurulur. Belirtiler kayboluncaya kadar çocuğun uygun bir şekilde takip edilmesi gerekir. Şeker hastalığı olan çocuklarda kan şekeri kontrolü daha sık aralıklarla yapılmalıdır.
 10. Nefes darlığı ve hırıltılıyla ilişkili alt solunum yolu enfeksiyonlarında, tedavi geçici olarak durdurulmalıdır. Beta2 agonistleri ve inhale kortikosteroid uygulanması mümkündür. Çocuğun tamamen iyileşmesi durumunda HEMANGIOL’ün tekrar verilmesi düşünülebilir; nüks durumunda ise tedavi kalıcı olarak sona erdirilir.
  İzole bronkospazm varlığında, tedavi kalıcı olarak sona erdirilir.
 11. Sempatik stimülasyon konjestif kalp yetmezliği olan hastalarda dolaşım fonksiyonlarını destekleyen öneMLi bir bileşen olabilir ve beta blokajı tarafından inhibisyonu daha ciddi bir yetmezliği tetikleyebilir.
 12. PHACE sendroMLu hastalarda propranolol ile ilgili çok sınırlı güvenlilik verileri mevcuttur.  HEMANGIOL, kan basıncını düşürmek ve tıkanmış, dar veya stenotik damarlardan akışı zayıflatmak suretiyle şiddetli  serebrovasküler anomaliler ile PHACE sendroMLu hastalarda inme riskinde artışa sebep olabilir.
  HEMANGIOL tedavisini düşünmeden önce, büyük yüz infantil hemanjiyomu olan bebekler PHACE sendromu ile ilişkili potansiyel arteriyopati için kafa ve boyun manyetik rezonans anjiyografisi ve aort arkı dahil kardiyak görüntüleme ile iyice incelenmelidir. Uzman önerisi olmadan kullanılmamalıdır.
 13. Sedef hastalığı olan hastalarda, HEMANGIOL ile hastalığın kötüleştiği bilinir. Bundan ötürü tedaviye gerek olup olmadığı dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir.
 14. HEMANGIOL, refleks taşikardi atenüasyonu ve hipotansiyon riski artışına neden olur. Hastanın beta-blokerler ile tedavi ediliyor olduğu konusunda anestezistin uyarılması gerekir. Hasta için ameliyat planlanması durumunda, HEMANGIOL tedavisi prosedürden en az 48 saat önce kesilmelidir.
 15. HEMANGIOL, karaciğerde metabolize edilir ve böbreklerden atılır. Çocuklarda ilgili verilerin bulunmamasından dolayı propranolol, böbrek ya da karaciğer yetmezliği durumunda önerilmemektedir.
 16. Büyük ülsere hemanjiyomu
  olan hastalarda hiperkalemi vakalar bildirilmiştir. Bu hastalarda
  elektrolit takibi yapılmalıdır.
 17. Kaynağından bağımsız olarak ciddi anafilaktik şok yaşayabilecek hastalarda özellikle iyotlu kontrast ajanlar ile beta-bloker tedavisi, reaksiyonun kötüleşmesine ve normal dozlarda adrenalin ile tedaviye direnç kazanmasına neden olabilir.
 18. Hamilelik döneminde ve emzirme döneMLerinde doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>