CONCERTA 36 MG Kontrollü Salım Tableti

Endikasyon Bilgisi :

İlacın etkin maddesi Metilfenidat hidroklorür‘ dür. CONCERTA 36 MG Kontrollü Salım Tableti, beyinde ve sinirlerde bulunan hiperaktivite ve uyartı kontrolüne katkıda bulunan kimyasalları etkiler. Merkezi sinir sistemini uyaran bir ilaçtır. Beynin normalin altında çalışan belli bölgelerindeki aktiviteyi arttırır. Dikkatin (dikkat süresi), konsantrasyonun artırılması ve dürtüsel davranışların azaltılmasına yardımcı olur. CONCERTA 36 MG, 6 -17 yaş arası çocuklar ve ergenlik çağındaki gençlerde ve 18-65 arasındaki yetişkinlerde hiperaktivite bozukluğu- dikkat eksikliği rahatsızlığının tedavisinde kullanılır. Ancak sadece; danışmanlık, davranış terapisi gibi, ilaç içermeyen tedaviler denendikten sonra kullanılmalıdır. CONCERTA tedavisi, doktor gözetiminde başlatılmalı ve tedaviye devam edilmelidir.

Hiperaktivite bozukluğu- dikkat eksikliği: Aşırı hareketlilik, dikkat sorunları ve dürtüsellik-istekleri erteleyememe belirtilerinin görüldüğü bir sorundur.

CONCERTA 36 MG Kontrollü Salım Tableti Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

 1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez.
 2. Hiperaktivite bozukluğudikkat eksikliği (DEHB) olan çocuklar ve ergenlerde hareketsizce oturma güçlüğü ve dikkatini toplama güçlüğü görülür. Bunları başaramamaları, hastaların kendi hataları değildir. Çocuk ve ergenler bunları yapmak için çaba gösterir ancak, DEHB olduğunda, bunlar günlük yaşamda sorunlara neden olabilir. DEHB olan çocuklar ve ergenler, öğrenme ve ev ödevlerini yapmakta güçlük çekebilir.
  Evde, okulda ya da başka yerlerde iyi davranmakta zorlanırlar. CONCERTA, çocuklarda ve ergenlerde bu   sorunların tedavisi için kullanılır.
 3. Hiperaktivite bozukluğu -dikkat eksikliği (DEHB), çocuklar ya da ergenlerin zekasını etkilememektedir.
 4. Dar açılı glokom (göz içi basıncının artması) veya böbrek üstü bezi tümörü varsa ya da iştahsızlık, tiroid problemi, yüksek tansiyon, kollarda ve bacaklarda ağrıya sebep olan kan damarlarında daralma, kalp hastalığı, beyin damarları ile ilgili bir hastalık, şizofreni veya zihinsel sağlık probleMLeri varsa ya da ruhsal çöküntü (depresyon) için “monoamin oksidaz inhibitörü” (MAO) diye adlandırılan bir ilaç kullanıyorsanız veya son 2 hafta içerisinde bir MAO aldıysanız, ; kullanmayınız.
 5. Karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa ya da epilepsi veya diğer hastalık nöbetleri, yüksek tansiyon, kalple ilgili herhangi bir hastalığınız veya adet döneminde iseniz ya da tikler veya kontrolsüz konuşma veya vücut hareketiniz varsa (Tourette hastalığı);  ilaç, uyuşturucu ya da alkol bağıMLılık öykünüz; halüsinasyon, parona, kuruntu, kendini suçlu hissetme, ruh hali  dalgalanması, saldırganlık, depresif ve suçlu hissetme, tedirgin,  kaygılı yada gergin hissetme duruMLarından herhangi birine sahipseniz; kullanmadan önce doktorunuza durumunuzu anlatınız.
 6. Doktor reçetesi ile kullanılmalıdır. Başka kişiler ile paylaşmayınız.
 7. Tedaviniz sırasında kesinlikle alkol tüketmeyiniz. Alkol ilacın olası yan etkilerini daha da arttırmaktadır.
 8. Düşünce ve reaksiyonlarınızı bozabilecek yan etkilere sahiptir. Araç veya makine kullanmak gibi dinç ve uyanık olmayı gerektiren aktivitelerde dikkatli olunuz.
 9. •6 yaşından küçük çocuklarda kullanılmaz.
 10. Hamilelik ve emzirme döneMLerinde doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

CONCERTA 36 MG Kontrollü Salım Tableti’nin Kullanım Şekli :

 1. Doktorunuz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedavi süresince lütfen doktorunuzun direktiflerine uyunuz.
 2. İlacın her dozu bir bardak dolusu su ile birlikte her gün bir defa kullanılır. Sabahları alındığında etkisi o günün akşamına kadar sürer.

İlacın Olası Yan Etkileri:

 1. Karın ağrısı , nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde , dudaklarda , dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda doktorunuzu bilgilendiriniz.
 2. Baş ağrısı, gergin hissetme, uykuya dalma güçlüğü, kalp atışlarında düzensizlik, değişken ruh hali ya da kişilikte değişiklikler yaygın görülen yan etkilerdir.

 

İlaç Etken Maddesi: Metilfenidat hidroklorür
İlaç Marka İsmi: CONCERTA 36 MG Kontrollü Salım Tableti

CONCERTA 36 MG Kontrollü Salım Tableti Kullanma Talimatı


Sayfa 1 / 11

Yakınlaşma 100%

CONCERTA 36 MG kısa ürün bilgisi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>