CABRAL 800 MG /3 ML Ampul

Endikasyon Bilgisi:

İlacın etken maddesi Feniramidol hidroklorür’dür. CABRAL 800 MG /3 ML Ampul, zorlanma, yaralanma, üşütme, gerginlik gibi nedenlerden dolayı veya omurganın disk rahatsızlıklarına bağlı boyun, bel ya da sırt bölgesinde görülen tutulma ve ağrıyı tedavi eden kas gevşetici ve ağrı kesici bir ilaçtır. Ayrıca fizik tedaviye yardımcı olmak amacıyla da kullanılmaktadır.

 

CABRAL 800 MG/3 ML Ampul Hakkında Bilinmesi Gereken Hususlar :

  1. İlacın etken maddesine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez.
  2. CABRAL Ampul, ağrı kesici ve kas gevşetici özelliğe sahiptir.
  3. Eğer karaciğer hastalığınız varsa hekiminize danışmadan bu ilacı kullanmamalısınız.
  4. Tedaviniz sırasında, ilacın uygulamasının ardından yaklaşık bir saat kadar dinlenmenizde fayda var. Bu süre zarfında araba ya da makine kullanmak gibi dinç ve uyanık olmayı gerektiren aktivitelerden mümkün olduğunca kaçınınız.
  5. Gebelik ve emzirme döneMLerinde hekime danışmadan kullanılmamalıdır.

 

CABRAL 800 MG /3 ML Ampul’ün Kullanım Şekli :

  1. Hekiminiz bu ilacı nasıl reçete ettiyse o şekilde kullanmanız gerekmektedir. Tedaviniz süresince lütfen hekiminizin direktiflerine uyunuz. Yanlış veya size tavsiye edilenden fazla kullanıldığı takdirde hastalığınızda  bir iyileşme sağlanmaz, aksine sağlığınıza ciddi zararlar verebilir.
  2. Bu ilaç, kalça bölgesine  enjeksiyon yoluyla uygulanır.

 

İlacın Olası Yan Etkileri

  1. Karın ağrısı , nefes almada güçlük, kurdeşen, yüzde , dudaklarda , dilde ve boğazda şişlik gibi bir durumda acilen hekiminizi görüşünüz.
  2. Midede dolgunluk, mide bulantısı, halsizlik, rehavet, dilde yanma duyusu, deride döküntü, kaşıntı yan etki olarak görülebilir.

 

İlaç Etken Maddesi: Feniramidol hidroklorür
İlaç Marka İsmi: CABRAL 800 MG /3 ML Ampul
CABRAL sırasıyla; Kas-İskelet Sistemi, Kas Gevşeticiler, Santral Etkili Kas gevşeticiler, Diğer Santral Etkili İlaçlar ve feniramidol hcl şeklinde sınıflandırılmış olup, M03BX30 ATC koduyla İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki ruhsatlı ilaçlar arasında yer alır. Eczaneden normal reçeteyle temin edebileceğiniz CABRAL, RECORDATİ İLAÇ SANAYİ ürünüdür.

CABRAL 800 MG-3 ML Ampul’e ait kullanım talimatı(ilaç prospektüsü)


CABRAL® 800 MG / 3 ML enjeksiyonluk çözelti
Kas içine uygulanır.
Steril
• Etkin madde: Her bir enjeksiyonluk çözelti (3 ML), 800 MG feniramidol HCl içerir.
• Yardımcı maddeler: Sodyum hidroksit, enjeksiyonluk su
1. CABRAL® nedir ve ne için kullanılır?
• CABRAL 800 MG / 3 ML enjeksiyonluk çözelti, kas gevşetici ve ağrı kesici olarak etki
gösterir.
• CABRAL 800 MG / 3 ML enjeksiyonluk çözelti, 3 ML’lik 3 ampulluk plastik yataklı
ambalajın yer aldığı karton kutuda sunulmaktadır.
CABRAL 800 MG / 3 ML enjeksiyonluk çözelti;
• CABRAL, kas-iskelet sistemi ile ilişkili ani başlayan ağrılı kas kasılmalarına bağlı
belirtilerin azaltılması için kullanılır.
2. CABRAL®’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
CABRAL®’i aşağıdaki duruMLarda KULLANMAYINIZ
Eğer;
• Feniramidole, ya da içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı duyarlılığınız
varsa (alerjik reaksiyon, deride isilik, kaşıntı, yüz, dudak, el ve ayaklarda şişme veya nefes
alımda güçlük olarak ortaya çıkabilir)
• Karaciğer bozukluğunuz var ise
CABRAL®’i aşağıdaki duruMLarda DİKKATLİ KULLANINIZ
CABRAL özellikle yüksek dozlarda yatıştırıcı ve sakinleştirici etkilere neden olabilir. Bu
nedenle kan basıncınız düşükse dikkatle kullanınız.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen
doktorunuza danışınız.
CABRAL®’in yiyecek ve içecek ile kullanılması
Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Hamileyseniz CABRAL kullanmamanız önerilmektedir. CABRAL’i hamilelikte sadece
doktorunuz kesin gereklilik olduğuna karar verirse kullanabilirsiniz.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza
danışınız.
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
CABRAL etkin maddesi süte geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle emziriyorsanız,
CABRAL kullanmamalısınız.
Araç ve makine kullanımı
CABRAL ile serseMLik hali ya da baş dönmesi görülebilmektedir. Bu nedenle araç ve makine
kullanımında dikkatli olunuz.
CABRAL®’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında öneMLi bilgiler
CABRAL; 2,73 MG sodyum hidroksit ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan
hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Sara tedavisinde kullanılan bazı ilaçlarla birlikte kullanıldığında CABRAL, bu ilaçların kan
düzeylerinin artmasına bağlı olarak göz titremesi, hareket kontrolünde zorluğa bağlı yürüme
bozukluğu ve mental değişikliklere neden olabileceğinden bu tip ilaçların birlikte
kullanımından kaçınınız.
Kanın pıhtılaşmasını geciktiren veya önleyen (antikoagülan) ilaçlarla birlikte kullanıldığında
kanama zamanının uzaması nedeniyle dikkatli olunuz.
Aynı zamanda feniramidol, şeker hastalığı tedavisinde kullanılan “tolbutamid” ile eş zamanı
kullanıldığında, tolbutamit kan düzeylerinin artışına bağlı olarak uzamış bir hipoglisemi
gözlenmesine neden olabilir. Bu nedenle CABRAL, tolbutamid ile birlikte kullanıldığında
dikkatli olunuz.
Karaciğere zararlı olduğu bilinen ilaçlarla birlikte kullanıyorsanız dikkatli olunuz.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda
kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
3. CABRAL® nasıl kullanılır?
CABRAL kas içine uygulanır.
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
CABRAL konusunda deneyiMLi bir sağlık personeli tarafından sadece kas içine
(intramuskuler) uygulama içindir. CABRAL’i günde 1 ampul kullanınız. Doktor tarafından
başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız.
Uygulama yolu ve metodu:
CABRAL, sadece kas içine uygulamak içindir. Uygulamadan sonra baş dönmesi ve
serseMLik hali görülebileceğinden, uygulama sonrası ½–1 saat dinleniniz.
Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanım:
Feniramidolün çocuklarda güvenilir bir şekilde kullanılması henüz ispatlanmamıştır. Bu
nedenle CABRAL’in çocuklarda kullanımı önerilmez.
Yaşlılarda kullanım:
Yaşlılarda dozun azaltılması gerekebilmektedir.
Özel kullanım duruMLarı:
Böbrek/karaciğer yetmezliği:
Böbrek veya karaciğer rahatsızlığınız varsa etkinlik ve güvenilirlik iyi bilinmediğinden
kullanmayınız.
Eğer CABRAL’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise
doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla CABRAL® kullandıysanız:
Kullanmanız gerekenden çok fazla CABRAL kullanması durumunda yüzde kızarma ve
tansiyon düşmesi olabilir.
CABRAL’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile
konuşunuz.
CABRAL®’i kullanmayı unutursanız:
Uygulanması gere
ken dozun size verilmemiş olabileceğini düşünüyorsanız ya da ilacınızı
uygulatmadıysanız, sağlık personelini bilgilendirmeniz gereklidir. Doktorunuz unutulan
dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
CABRAL® ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler
Şikayetlerinizin düzelmesinden sonra tedaviyi kesmeniz sonucu herhangi olumsuz bir etki
beklenmemektedir.
4. Olası yan etkiler nelerdir?
Tüm ilaçlar gibi CABRAL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler
olabilir.
Aşağıdakilerden biri olursa, CABRAL®’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL
doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
• Alerjik reaksiyonlar, tansiyon düşmesi, nefes almada zorluk, deride döküntü
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise CABRAL’e
karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek
olabilir.
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
• SerseMLik hali,
• Bulantı, kusma,
5 / 6
• Uyku bozukluğu
• Uyuşukluk hali
• Baş dönmesi
• Baş ağrısı
• İsilik
• Kaşıntı
• Dilde yanma hissi
Bunlar CABRAL’in hafif yan etkileridir.
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız
doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
Yan etkilerin raporlanması
Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi
durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan
etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da
0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi
(TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın
güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.
5. CABRAL®’in saklanması
CABRAL’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
25ºC altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Son kullanma tarihi ile uyuMLu olarak kullanınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CABRAL’i kullanmayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CABRAL’i kullanmayınız.
Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik
Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.
Ruhsat Sahibi:
Recordati İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Ç.O.S.B. Karaağaç Mah. Atatürk Cad.
No:36 Kapaklı / TEKİRDAĞ
Tel: 0282 999 16 00
Üretim Yeri:
Mefar İlaç San. A.Ş.
Kurtköy / İstanbul
Bu kullanma talimatı ../../…. tarihinde onaylanmıştır.

CABRAL 800 MG-3 ML Ampul’ün kısa ürün bilgisi

Sayfa 1 / 6

Yakınlaşma 100%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>